Son güncelleme: 01 Ocak 2015 Perşembe

Bu SurveyMonkey Benchmarks Hizmet Koşulları (“Koşullar”), sadece SurveyMonkey Benchmarks hizmetini (“Benchmarks”) satın alırsanız geçerli olacaktır.

Eğer SurveyMonkey ile SurveyMonkey Enterprise hizmetlerine yönelik bir anlaşma yaparsanız (“EA”), Benchmarks hizmeti, EA’nız altında sağlanan Enterprise Hizmetlerinin bir parçası olacaktır. Aksi halde bu koşullar, /mp/policy/terms-of-use/ adresinde belirtilen SurveyMonkey Kullanım Koşullarında (“KK”) ifade edildiği üzere “Ek Koşullar”dır ve Benchmarks hizmeti, burada sağlanan Hizmetlerin bir parçası olacaktır. Bu Koşullardaki büyük harfle yazılmış ancak açıklamaları verilmemiş terimlerin anlamları, KK veya EA içerisinde (uygunsa) belirtilmiştir. Bu Koşullar ile KK veya EA arasında herhangi bir ihtilaf olması durumunda, bu Koşullar geçerli olacaktır.

1. Hizmet Açıklaması

Benchmarks, SurveyMonkey kullanıcılarının kıstas oluşturma amacıyla sağladıkları anket verilerinden elde edilen belirli karşılaştırma verilerine (“Veriler”) erişmenizi sağlar. Benchmarks, abonelik şeklinde satın alınabileceği gibi (bu durumda karşılaştırma verilerine sürekli erişim, SurveyMonkey hesabınız üzerinden ek bir özellik olarak sağlanır), tek seferlik indirme şeklinde (bu durumda Verileri içeren veri özeti dosyası, size e-posta olarak gönderilir veya indirilmeye hazır hale getirilir) de satın alınabilir. Benchmarks’ı satın aldığınız sipariş formu veya benzeri belgeler (“Sipariş Belgesi”), Benchmarks’ı tek seferlik indirme şeklinde satın aldığınızı spesifik olarak belirtmediği sürece, satın alımınız abonelik şekilde düzenlenecektir. Ayrıca Sipariş Belgeniz de, tarafınıza sunulan Verilerin mahiyetini belirtir nitelikte olacaktır.

Benchmarks’ı abonelik şeklinde satın alırsanız, belirli anket sorularına veya şablonlara yönelik karşılaştırma verilerine erişmeniz için: (a) Benchmarks hizmetini içeren bir abonelik paketinin bulunduğu bir SurveyMonkey hesabına sahip olmanız; (b) demografik profilinizi tamamlamanız (Hesap Özeti sayfanızdan erişebilirsiniz); ve (c) söz konusu anket sorularına veya şablonlara ait kendi anket sonuçlarınızı Benchmarks hizmetine dahil etmeniz gerekmektedir. Karşılaştırma sadece SurveyMonkey’nin Soru Bankası kaynağından alınan sorular üzerinde gerçekleştirilir; bu nedenle bu soruları anketinize ekleyerek kendi anket sonuçlarınızı Benchmarks hizmetine dahil edebilirsiniz.

2. Karşılaştırma Verisi Lisansı

SurveyMonkey size, Benchmarks’a ilişkin her türlü uygulanabilir ücretin ödemesine bağlı olarak ve yalnızca şirket içi iş amaçlarına yönelik olmak üzere münhasır olmayan, devredilemeyen, daimi, alt lisans hakkı tanımayan ve küresel bir Veri kullanma hakkı vermektedir (“Lisans”).

Bu Lisans aynı zamanda size şu yetkileri tanır:

Şu eylemleri gerçekleştiremeyeceğiniz gibi Lisans da size bu eylemleri gerçekleştirme hakkı tanımaz:

3. Fikri Mülkiyet Hakları Sahipliği

Bu Koşullar, Verilere ilişkin hiçbir mülkiyet hakkını tarafınıza vermez veya devretmez; Veri içerisinde bulunan tüm fikri mülkiyet haklarının sahipliği SurveyMonkey’e veya lisans verenlerine aittir. Veriye ilişkin burada açıkça belirtilenler dışındaki hiçbir lisans veya hak, tarafınıza verilmemektedir.

4. Lisansın Feshi

İndirdiğiniz her türlü Veriye ilişkin Lisans, Benchmarks’a erişiminizin son bulması ile sona ermeyecek ve feshedilene kadar devam edecektir. SurveyMonkey, bu Koşulları maddi olarak ihlal etmeniz durumunda 7 gün öncesinden yapacağı yazılı bildirimle Lisansınızı feshedebilir. Lisansın feshi üzerine, Veri kullanımınızı derhal sonlandırmanız ve tasarrufunuz, kontrolünüz veya sorumluluğunuz altındaki Verilerin tüm kopyalarını silmeniz gerekecektir.

5. Süre ve Fesih

Benchmarks aboneliği, otomatik olarak yenilenen bir aboneliktir. Benchmarks Aboneliğinizin fatura dönemi, Sipariş Belgesinde belirtilmiştir. Böyle bir bilginin belirtilmemesi durumunda, fatura döneminiz yıllık olacaktır.

Fatura döneminin sona ermesinden en az 30 gün önce (örn. Benchmarks aboneliğinizin otomatik olarak yenileneceği zaman) SurveyMonkey’e yazılı bildirimde bulunarak, söz konusu fatura döneminin sonunda Benchmarks aboneliğinizi feshedebilirsiniz. Ayrıca SurveyMonkey, fatura döneminin sona ermesinden en az 30 gün önce yazılı bildirimde bulunarak, söz konusu fatura döneminin sonunda Benchmarks aboneliğinizi feshedebilir.

Benchmarks özelliğini desteklemeyen bir abonelik paketini içeren bir SurveyMonkey hesabına sahip olmasanız dahi, Benchmarks aboneliğiniz feshedilmeyecek; ancak böyle bir hesap edinmediğiniz sürece Benchmarks hizmetine erişiminiz de mümkün olmayacaktır.

6. Fiyat Değişiklikleri

Eğer Benchmarks hizmetini bir abonelik şeklinde satın alırsanız, SurveyMonkey Benchmarks için alınan ücrette değişiklik yapabilir; ancak bu değişikliğin Benchmark aboneliğinizin söz konusu zamandaki fatura döneminin sonunda yürürlüğe girmesi gerekmektedir. SurveyMonkey, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce size Benchmarks aboneliğinizi iptal etme fırsatı tanımak adına, her türlü ücret değişikliğine ilişkin en az 60 gün önceden yazılı bildirim yapacaktır.

7. Garanti Sorumluluğunun Reddi

BU KOŞULLARDA AÇIKÇA BELİRTİLEN HUSUSLAR HARİÇ VE GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE; VERİLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTA VE SURVEYMONKEY TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMAYA İLİŞKİN VEYA VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ, GERÇEKLİĞİ VE DOĞRULUĞUNA YÖNELİK AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL HİÇBİR GARANTİ SAĞLAMAZ.

8. Ödeme Şartları

Verilere erişim, SurveyMonkey’nin Benchmarks hizmeti için faturalandırdığı her türlü ücretin tam olarak ödenmesinden sonra verilir. Ödenen ücretler iade edilmez.

9. Sözleşme Sahibi Kurum

Birleşik Devletler’de bulunuyorsanız veya başlıca işyeriniz Birleşik Devletler’de ise Kıstaslar hizmeti SurveyMonkey Inc. tarafından sağlanır. Aksi takdirde, Kıstaslar hizmeti SurveyMonkey Europe tarafından sağlanır.