Yürürlük Tarihi: 2 Haziran 2016

Bu Anket Platformu Hizmet Koşulları (“Koşullar”) SELECT, GOLD, PLATINUM veya Enterprise SurveyMonkey hesabınızdaki ya da abonelik paketinizdeki anketlerin oluşturulması, devreye alınması, analiz edilmesi ve uygulamasına (“Anket Hizmeti”) ilişkin SurveyMonkey’nin çevrimiçi ve mobil anket araçlarını kullanımınızı kapsar.

Anket Hizmetini SurveyMonkey sipariş formu veya benzeri bir sipariş belgesi (“Sipariş Formu”) ile satın aldıysanız, Bu Koşullardaki büyük harfle yazılmış ancak tanımlanmamış koşullar Sipariş Formunda kendilerine atfedilen anlamlara gelir.

1. Çok Kullanıcılı Abonelikler

1.1. Geçerlilik. İşbu Bölüm 1, Müşterinin Anket Hizmeti için çok kullanıcı özelliğinin etkinleştirilmiş olması durumunda yalnızca Müşteri için geçerlidir.

1.2. Ekipler. Müşterinin çok kullanıcılı Anket Hizmeti aboneliğine ait olan her son kullanıcı hesabına “lisans” veya “Ekip hesabı ” adı verilir ve bu hesaplar toplu olarak “Ekip” olarak anılır. Bir Ekip, Müşterinin kurumu içindeki bir ekibi, grubu veya başka bir alt bölümü ya da kurumun tümünü temsil eder. Her çok kullanıcılı Anket Hizmeti aboneliği, tek bir Ekibi temsil eder ve Müşteri, birden fazla çok kullanıcılı Anket Hizmeti aboneliği satın alarak birden fazla Ekibe sahip olabilir. Müşteri birden fazla Ekibe sahip olursa, Müşteri Ekip hesabını bir Müşteri Ekibinden diğerine aktarmayı talep edebilir.

1.3. İdari Sorumluluklar. Hizmet, Müşteriye ve idari son kullanıcılarına Hizmeti ve Ekip hesaplarını kendi kendilerine yönetme özelliği sunacak şekilde tasarlanmıştır. Ekip hesaplarının yönetimi ve idaresi, SurveyMonkey’nin değil Müşterinin sorumluluğundadır (hesap oluşturma, silme ve devretme taleplerine yanıt verme, son kullanıcılar için kabul etme ve vazgeçme iletişimi ayarlarının yönetimi dahil). SurveyMonkey, Müşterinin talimatları doğrultusunda Müşterinin Ekip hesaplarının eklenmesi, kaldırılması veya yönetilmesinden kaynaklanan hiçbir yükümlülükten sorumlu değildir.

1.4. Son Kullanıcılar. Müşteri, son kullanıcılarının Anket Hizmetlerinin Müşteriye sunulduğu koşullara, her türlü uygun kullanım ilkeleri de dahil olmak üzere uyum göstermesini sağlayacaktır. Müşteri, 13 yaş altındaki kişilere lisans veremez. Müşterinin son kullanıcılarının bu Koşulları ihlal etmesi veya Anket Hizmetini SurveyMonkey’nin kendisine yükümlülük getireceğine veya başkalarının Hizmetleri kullanımını aksatacağına makul surette inanmasına neden olacak şekilde kullanması durumunda, SurveyMonkey söz konusu son kullanıcı hesabını askıya alabilir veya kapatabilir ya da bunu Müşterinin yapmasını talep edebilir.

1.5. Hizmet Sonlandırmanın Sonuçları. Hizmet sona erdirilirse, Ekipteki tüm son kullanıcı hesapları (tüm yönetici hesapları dahil) bireysel şahsi hesaplara dönüştürülür, Ekip hesaplarına özel işlevlerini kaybeder ve şu adresteki Kullanım Koşullarına tabi hale gelir: https://tr.surveymonkey.com/mp/policy/terms-of-use (“Düşürme”).

1.6. Düşürme İşlemi. Müşteri, sonlandırma durumunda Düşürme işleminin tüm Ekip hesaplarının kontrolünün kaybedilmesine neden olabileceğini kabul eder. SurveyMonkey, kişisel hesaplara dönüştürülen Ekip hesaplarının Düşürme sırasında hesabın kayıtlı olduğu Son Kullanıcı tarafından kontrol edildiğini kabul eder. Dolayısıyla, Müşterinin bu hesapların kontrolünü yeniden elde etmek istemesi durumunda, uygun son kullanıcılarla iletişime geçmesi gerekir. SurveyMonkey, genellikle kontrole sahip olan son kullanıcı tarafından yetkisi verilmediği sürece söz konusu hesabın kontrolünü aktaramaz.

Müşterinin Düşürme sonrasında Ekip Hesaplarının kontrolünü elinde tutmak istemesi durumunda, bunu sağlamak için işbu Anlaşma sona ermeden önce aşağıdakiler gibi gerekli eylemleri gerçekleştirmek yalnızca Müşterinin sorumluluğundadır: (a) Müşteri hesaplarını uygun Müşteri personeline devretmek; (b) Ekip Hesaplarına erişim kimlik bilgilerini değiştirmek; ve (c) Düşürme işlemi sonrasında son kullanıcıların erişmesini istemediği verileri Ekip hesaplarına aktarmak veya silmek. Mümkün olduğunda, SurveyMonkey Müşteriye yukarıdaki eylemleri gerçekleştirme fırsatı sağlamak adına, Düşürme işleminden önce Müşteriye bildirimde bulunacaktır.

Müşterinin Düşürme işleminden sonra Hizmetleri yeniden satın alması durumunda, Düşürme sonucunda kişisel hesaplara dönüştürülen hesaplar, Müşterinin isteğine bağlı olarak Ekibe katılmak üzere yeniden davet edilmelidir. Ancak her kullanıcının bu daveti kabul edeceği garanti edilemez.

2. Uygun Kullanımlar

2.1. Uygun Kullanım İlkeleri. Müşterinin Anket Hizmetini kullanımı, İstenmeyen Posta Karşıtı İlke ve Anket İçeriği İlkesi de dahil olmak üzere Hukuk Merkezi‘nde listelenen tüm geçerli ilkelere uyumlu olmalıdır.

2.2. Anketi Kapatma. SurveyMonkey’nin yürütmekte olduğunuz bir anketi SurveyMonkey koşullarının ihlali nedeniyle kapatması durumunda, Müşteri ihlali ortadan kaldırmadan veya önceden SurveyMonkey’nin yazılı onayını almadan anketi yeniden açamaz. Aksi halde, SurveyMonkey ilgili hesabı askıya alabilir veya Müşteriye Anket Hizmeti sunmayı durdurabilir.