Son güncelleme: 2 Ağustos 2011

Bu Anket Ödülü İlkesi, SurveyMonkey’de bir anket oluşturan ve "Bir Ödül Ekle" özelliğiyle sunulmasına izin verilen bir çekiliş, anında kazan promosyonu, kupon veya başka herhangi bir promosyonu sunarak "Bir Ödül Ekle" özelliği (bir "Ödül") yoluyla o ankete bir ödül ekleyen tüm kullanıcılar için geçerlidir. Anketinize bir Ödül ekleyerek veya SurveyMonkey’de bir Ödülü duyurarak, tanıtarak, reklamını yaparak, bu Anket Ödülü İlkesini kabul etmiş olursunuz.

Bölüm 1. Genel

1.1 Bir Ödülü kendiniz yönetmeyi seçmediğiniz takdirde, Ödüller ePrize, LLC tarafından, Ödülünüzün ayrıntılarını özelleştirdiğiniz zaman oluşturulup size gösterilen Ödülünüzün Resmi Kurallarına göre yönetilecektir.

1.2 Ödüllerin tüm geçerli kanunlar, düzenlemeler, endüstri kuralları ve kılavuzlara uymasını sağlamaktan siz sorumlusunuz. Bu Anket Ödülleri İlkesine uyumun, tüm geçerli kanunlara uyum anlamına gelmediğini kabul ediyorsunuz. Ödülünüzle bağlantılı gerekli herhangi bir danışma almaktan siz sorumlusunuz.

1.3 SurveyMonkey’in adını, ticari markalarını veya diğer herhangi bir fikri mülkiyetini açık yazılı iznimiz olmadan Ödülle ilişkili olarak kullanmayacaksınız.

1.4 Ödül katılımcılarına ait ePrize’dan aldığınız tüm kişisel bilgileri Ödülünüzün Resmi Kurallarına göre kullanacaksınız.

1.5 SurveyMonkey, Gizlilik İlkemiz uyarınca adınızı ve irtibat bilgilerinizi, ePrize tarafından Ödülünüzü yönetmek için gerekli bulunduğu takdirde ePrize’a gönderebilir.

Bölüm 2. Ödül Kısıtlamaları

Bir Ödül asla:

2.1 Birleşik Devletler’de ikamet etmediğiniz takdirde anketinize eklenmemelidir;

2.2 18 yaşın altındaki bireylere açık olmamalı veya pazarlanmamalıdır;

2.3 Birleşik Devletler dışında herhangi bir yetki alanında ikamet eden bireylere açık olmamalı veya pazarlanmamalıdır;

2.4 alkol, kumar, tütün, ateşli silah, reçeteli ilaç veya pornografi amacıyla pazarlanmamalıdır;

2.5 alkol, tütün, süt ürünü, ateşli silah, reçeteli ilaç, benzin veya pornografi içeren (tamamen veya kısmen) bir ödül sunmamalıdır;

2.6 yaklaşık perakende değeri (ARV) US$500’den fazla olan bir ödül ya da US$500’den fazla bir nakit ödülü sunmamalıdır;

2.7 yanıtlayanların hassas bilgileri (örn. sosyal güvenlik numarası, ehliyet numarası) veya başka türlü karşılık sunmasını gerektirecek şekilde bir ürünün satın alınması, uzun bir anketin veya başka bir görevin tamamlanması üzerine girişi şart koşmamalıdır. Anketleri tamamlamak bir yanıtlayanın 15 dakikadan fazla zamanını almamalıdır.

Yukarıdaki gereklilikleri karşılamadığınız takdirde anketinize bir Ödül eklememelisiniz.

Bölüm 3. Ödülünüzün Tanıtılması

3.1 Ödülle ilişkili tüm tanıtımlar doğru ve kesin olmalıdır ve ödülü veya Ödülün herhangi başka bir yönünü yanlış yönlendirmemeli, çarpıtmamalı veya başka türlü yanlış temsil etmemelidir.

3.2 SurveyMonkey’in Ödülün bir sponsoru veya yöneticisi olduğunu doğrudan veya dolaylı olarak belirtmeyeceksiniz.

Bölüm 4. Tazminat

Ödülün tanıtımı veya yönetimi dahil Ödül ile ilgili herhangi bir iddia veya dava hakkı için tüm hasarlar, kayıplar, giderler ve her tür masraf (makul yasal ücretler ve giderler dahil) nedeniyle ve bunlara karşı SurveyMonkey Inc., ePrize, LLC ve bunların ilgili yan kuruluşları, bağlı şirketleri, görevlileri, yöneticileri, çalışanları ve acentelerini tazmin edecek ve sorumlu tutmayacaksınız.

Bölüm 5. SurveyMonkey’in Hakları

5.1 Bu Anket Ödülleri İlkesini ihlal ettiğinizi belirlediğimiz veya Ödülünüzün devam eden pazarlaması veya yönetiminin geçerli kanunlar, düzenlemeler, endüstri kuralları veya kılavuzları uyarınca kanuna aykırı olduğunu ya da bizim için makul olmayan bir yükümlülük riskine neden olabileceğini düşündüğümüz takdirde Ödülünüzle ilgili herhangi bir materyali kaldırabilir ya da Ödülünüzü veya hesabınızı askıya alabilir veya iptal edebiliriz.

5.2 Ödülünüzü istediğimiz zaman inceleme hakkını saklı tutmaktayız ancak bunu yapma zorunluluğumuz yoktur. Bu Anket Ödülleri İlkesinin herhangi bir hükmünü yürürlüğe koymaktaki başarısızlığımız, o hükmün feragati olarak işlem görmez.

5.3 Bu Anket Ödülleri İlkesi, bildirim olmadan bizim tarafımızdan herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu ilkenin o zaman yürürlükte olan en güncel sürümüne tabi olursunuz. SurveyMonkey Kullanım Koşulları ve bu Anket Ödülleri İlkesi arasında bir tutarsızlık mevcutsa, bu ilke tutarsızlığın kapsamında kontrolde olacaktır.