Son güncelleme: July 7, 2015

SurveyMonkey, uluslararası faaliyetler merkezini Lüksemburg'dan İrlanda'ya taşıdı. Sonuç olarak, SurveyMonkey Avrupa Sarl ile sözleşme yaptıysanız ve bu sözleşmeyi 1 Ocak 2015'te veya bu tarihten sonra yenilerseniz bu yenileme tarihinden itibaren sözleşmeniz SurveyMonkey Avrupa'ya (İrlanda şirketimiz) devredilecektir. Sözleşme yapan kurumdaki bu değişiklik sonucunda kişisel verilerinizin yeni veri denetleyicisi SurveyMonkey Avrupa olacaktır, ancak verilerinizle ilgilenme ve verilerinizi işleme yöntemlerimizde başka bir değişiklik olmayacaktır. Sözleşmenizi yeniler ve hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz bu değişiklikleri kabul ettiğinizi varsayacağız.

SurveyMonkey ürünlerini ve hizmetlerini (“Hizmetler”) kullandığınız için teşekkür ederiz.

Kullanım Koşulları (“TOU”), SurveyMonkey ve onun iştiraklerinin size Hizmetleri sunduğu koşulları içerir ve Hizmetlere nasıl erişileceğini ve kullanılacağını açıklar.

Hangi Hizmetleri kullanacağınıza bağlı olarak, o Hizmetlerle birlikte sunulan ek koşullar ve politikalar (kurallar, ilkeler ve benzeri şekilde adlandırılan dokümanlar dahil) geçerli olabilir (“Ek Koşullar”). Hizmetleri kullandığınız takdirde, bu Ek Koşullar bizimle yaptığınız anlaşmanın bir kısmını oluşturur. Örneğin, anket hizmetlerimizi kullanırsanız, Anket Hizmeti Koşulları geçerli olur. Bu TOU ve geçerli herhangi bir Ek Koşullara birlikte “Koşullar” olarak atıfta bulunuruz.

Bu Anlaşmayı kabul ettiğinizi gösteren bir düğmeye tıklayarak veya dokunarak, bu Anlaşmaya atıfta bulunan bir dokümanı yürürlüğe koyarak veya Hizmetleri kullanarak bu Anlaşmayı kabul ettiğinizi göstermiş olursunuz.

Hizmetleri bir organizasyon adına kullanacaksanız, bu Koşulları o organizasyon adına kabul edersiniz ve bunu yapmak için yetkiniz olduğunu beyan edersiniz. Böyle bir durumda, “siz” ve “sizin” ifadeleri organizasyona atıfta bulunacaktır.

Bölüm 14.3 içeriğindeki belirli ülkeye özel koşullar, sizin için konumunuz Birleşik Devletler dışındaysa geçerli olabilir.

1. Ücretler ve Ödemeler

1.1. Hizmetlerin Ücretleri. Satın aldığınız veya kullandığınız her Hizmet için size sunulan o Hizmetin fiyatlandırma ve ödeme koşullarına uygun olarak SurveyMonkey’e her türlü ödemeyi (her türlü fazlalık ücreti dahil) kabul etmiş olursunuz. Geçerli olan yerlerde, size hesap yönetimi sayfanızdan seçmiş olduğunuz faturalama yöntemine göre faturalama yapılacaktır. Tarafınızdan ödenen ücretler, bu Koşullarda aksi belirtilmedikçe veya yasalar gerektirmedikçe, geri ödenmez.

1.2. Abonelikler. Hizmetlerimizin bazıları abonelik esasına göre faturalanır (bunlara “Abonelikler” diyoruz). Bu, periyodik olarak tekrarlanan bir esasa göre size fatura kesileceği anlamına gelir (her döneme bir “faturalama dönemi” denir). Faturalama dönemleri, bir Abonelik satın alırken hangi abonelik planını seçtiğinize bağlı olarak genellikle aylık ya da yıllıktır. Aboneliğiniz, otomatik yenileme çevrimiçi hesap yönetimi sayfanızdan iptal etmediğiniz ya da müşteri destek ekibimizle ile iletişim kurmadıkça, her faturalama dönemi sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Gitmeniz bizi üzecek olsa da, otomatik Abone yenilemeyi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz; böyle bir durumda, Aboneliğiniz sona ermeden önce o faturalama döneminin sonuna kadar devam edecektir. Aboneliğiniz üzerindeki otomatik yenilemeyi yenilemek istemiyorsanız, Abonelik başlar başlamaz derhal iptal edebilirsiniz.

1.3. Vergiler. Aksi belirtilmedikçe, ilgili her türlü cezalar veya faizler dahil olmak üzere Hizmetlerin satışıyla bağlantılı her türlü vergilerden (SurveyMonkey’in gelir vergisi dışında) ve harçlardan sorumlusunuz (tümüne biden “Vergiler” denilecektir). Herhangi bir vergi kesintisi olmaksızın Hizmetler için SurveyMonkey’e ödeme yapacaksınız. SurveyMonkey Vergileri tahsil etme ya da ödeme yükümlülüğüne girerse, SurveyMonkey’e uygun vergi dairesinden alınmış geçerli bir vergi muafiyeti belgesini, yine uygun vergi dairesinin vermiş olduğu Vergi numarasını ya da herhangi bir vergi tahakkuk ettirilmeyeceğine dair diğer bir dokümanı sunmadığınız sürece, Vergiler size fatura edilecektir. Yasalar sizin SurveyMonkey’e yapacağınız ödemelerden bazı Vergileri tutmanızı gerektiriyorsa, söz konusu ödemeleri destekleyecek bir resmi vergi makbuzunu ya da diğer bir uygun dokümanı SurveyMonkey’e sunmak zorundasınız.

1.4. Fiyat Değişiklikleri. SurveyMonkey, bir abonelik esasına göre fatura edilen Hizmetler için değişikliğin yalnızca o anda geçerli olan aboneliğinizin faturalama dönemi sonunda geçerli olması koşuluyla, Hizmetlerin ücretlerinde her zaman değişiklik yapabilir. SurveyMonkey, size söz konusu değişiklik yürürlüğe girmeden aboneliğinizdeki otomatik yenilemeyi iptal etmeniz için zaman tanımak üzere makul bir süre önce ücretlerdeki herhangi bir değişiklikle ilgili yazılı bir bildirim verecektir.

1.5. Fazlalık Ücretleri. Aksi belirtilmedikçe, adınıza tahakkuk eden her türlü fazlalık ücretleri aylık esasa göre gecikmeli olarak faturalanacaktır. Fatura edildikten sonraki 30 gün içinde ödenmeyen fazlalık ücretleri vadesi geçmiş kabul edilir. Vadesi geldiğinde ödenmeyen fazlalık ücretleri geçerli Hizmetin sınırlandırılması, askıya alınması veya feshedilmesiyle (geçerli yasal gerekliliklere tabi olarak) sonuçlanabilir, bunu sonucunda ise söz konusu Hizmetle bağlantılı verileriniz kaybolabilir.

2. Gizlilik

2.1. Gizlilik. Hizmetleri kullanımınız sırasında SurveyMonkey’e içerik sunabilir (kişisel verileriniz ve başkalarına ait veriler dahil) veya üçüncü taraflar size Hizmetler üzerinden içerik sunabilir (sizin “İçeriğiniz”). İçeriğinizi bize verdiğinizde ona doğru davranacağımız konusunda bize güvendiğinizi biliyoruz. SurveyMonkey’in Gizlilik Politikası, her türlü Hizmete özel veri kullanım politikaları, gizlilik beyanları ve gizlilik bildirimleri (birlikte, “gizlilik politikaları ”) ile birlikte İçeriğinize ve kişisel verilerinize nasıl davranılacağının ayrıntılarını verir ve biz bu gizlilik politikalarına kesinlikle uymayı kabul etmekteyiz. Siz de SurveyMonkey’in size ait İçeriği bizim gizlilik politikalarımız doğrultusunda kullanacağını ve paylaşacağını kabul etmektesiniz.

2.2. Gizlilik. SurveyMonkey size ait İçeriğe gizli bilgi olarak davranacak ve bunu sadece bu Koşullara (gizlilik politikalarımız dahil) uygun biçimde kullanacak ve açıklayacaktır. Ancak, size ait İçerik aşağıdaki durumlarda gizli bilgi olarak görülmez: (a) kamuya açık ise veya açıklanırsa (bu Koşulların SurveyMonkey tarafından ihlal edilerek yapılması hariç); (b) sizden almadan önce SurveyMonkey tarafından yasal olarak biliniyorsa; (c) size karşı herhangi bir yükümlülüğünün ihlal edildiğini bilmeden SurveyMonkey tarafından üçüncü bir taraftan alındığında; veya (d) size ait İçeriğe atıfta bulunmadan SurveyMonkey tarafından bağımsız bir şekilde geliştirilmişse.

3. İçeriğiniz

3.1. İçeriğinizin İyeliği Sizde Kalır. İçeriğinizin içinde bulunan tüm fikri mülkiyet haklarının iyeliği sizde kalır. SurveyMonkey size ait İçerik üzerinde herhangi bir iyelik talep etmez. Bu Koşullar, Hizmetleri size sağlayabilmemiz için gereken sınırlı haklar ve bu Koşullarda belirtilen diğerleri dışında, İçeriğiniz üzerinde bize herhangi bir lisans veya hak vermez.

3.2. İçeriğinize Sınırlı Lisans. SurveyMonkey’e, yalnızca Hizmetleri size sağlaması ve SurveyMonkey’in gizlilik politikalarınca izin verilen diğer sınırlı durumlar amacıyla kullanılmak üzere İçeriğinizin kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı, değiştirilmesi, uyarlanması, türev eserlerinin oluşturulması, kamuya açıklanması ve diğer şekillerde kullanımı için telifsiz bir serbest lisans vermektesiniz. Söz konusu sınırlı amaçlar için verilen bu lisans, her ne kadar siz SurveyMonkey’in artık erişemeyeceği şekilde bu İçeriğinizi silebilecek olsanız da, Hizmetleri kullanmayı bırakmanızdan sonra da devam eder. Bu lisans, Hizmetleri size sağlaması için gerektiği ölçüde çalışmakta olduğumuz her türlü güvenilir üçüncü tarafları da kapsar. SurveyMonkey’e Hizmetler hakkında geribildirim sağlarsanız, SurveyMonkey size karşı hiçbir yükümlülüğü olmaksızın bu geribildirimi kullanabilir.

3.3. Telif Hakkı Talepleri (DMCA Bildirimleri). SurveyMonkey Inc., iddia edilen telif hakları ihlallerine ABD Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasasına (DMCA) uygun olarak yanıt verir. Eserinizin bir telif hakkı ihlali yoluyla kullanıldığına inanıyorsanız, SurveyMonkey’in telif hakkı ihlal talepleri temsilcisini bilgilendirebilirsiniz.

3.4. Diğer IP Talepleri. SurveyMonkey diğerlerinin fikri mülkiyet haklarına saygılıdır ve kullanıcılarımızın da aynı şekilde davranmasını bekleriz. Bir SurveyMonkey kullanıcısının fikri mülkiyet haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, bunu çevrimiçi formumuzla rapor edebilirsiniz. Telif hakkı ihlali talepleri bu Koşullarda ana hatları verilen DMCA sürecini veya yerel yasalar gereği buna eşdeğer bir süreci izlemelidir.

4. SurveyMonkey IP

4.1. SurveyMonkey IP. Ne bu Koşullar ne de Hizmetleri kullanmanız size Hizmetler veya Hizmetler üzerinden eriştiğiniz içerik (kendi İçeriğiniz hariç) üzerinde iyelik hakkı vermez. SurveyMonkey’in Marka ve Ticari Marka Kullanım Politikasının izin verdikleri dışında, bu Koşullar size SurveyMonkey’in ticari markalarını veya diğer marka öğelerini kullanma hakkı vermez.

5. Kullanıcı İçeriği.

5.1. Kullanıcı İçeriği. Hizmetler, diğer kişilerce sağlanmış ve SurveyMonkey’e ait olmayan içeriği gösterir. Böyle bir içerik onu kullanıma sunan kurumun münhasır sorumluluğundadır. Buna paralel olarak, siz de kendi İçeriğinizden sorumlusunuz ve söz konusu İçeriği Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanabilmek için tüm haklara ve izinlere sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. SurveyMonkey, kamuya açıklamak dahil olmak üzere, size ait İçeriklerle ilgili olarak gerçekleştireceğiniz her türlü eylemden sorumlu değildir. Önce sahibinin iznini almadan veya yasalar buna izin vermediği sürece lütfen Hizmetlerdeki içeriği kullanmayın.

5.2. İçeriği Gözden Geçirme. Yasal yükümlülüklere uygun hareket edilmesini sağlamak için SurveyMonkey’den yasal olup olmadığını ya da bu Koşulları ihlal edip etmediğini saptamak üzere (örneğin, yasadışı içerik bize rapor edildiğinde) hizmetlere sunulan belirli bir içeriği gözden geçirmesinin istenebileceğini biliyor ve kabul ediyorsunuz. Ayrıca, yasayı ya da bu Koşulları ihlal ettiğine inandığımız içeriği değiştirebilir, erişimini engelleyebilir, silebilir veya gösterimini reddedebiliriz. Ancak, SurveyMonkey’in Hizmetlere sunulan herhangi bir içeriği izlemek ya da gözden geçirmek için başka hiçbir yükümlülüğü yoktur.

5.3. Üçüncü Taraf Kaynakları. SurveyMonkey, Hizmetleri içinde üçüncü tarafların yürüttüğü internet web sitelerine bağlantılar yayınlayabilir. SurveyMonkey söz konusu üçüncü taraf web sitelerini gözden geçirdiğini beyan etmemektedir ve bunlardan ya da bunların içinde görünen içerikten dolayı sorumlu değildir. Hizmetlerle bağlantılı olarak gösterilen ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

6. Hesap Yönetimi

6.1. Parolanızı Güvenli Tutun. Hizmetleri kullanmanızla bağlantılı olarak SurveyMonkey tarafından size bir hesap verilmişse, o hesaba erişmek için kullanılan parolanızı ve diğer erişim bilgilerini güvenli bir şekilde saklamak sizin sorumluluğunuzdadır. Yetkilendirmeyle olsun ya da olmasın, Müşterinin Enterprise Hesaplarındaki her türlü uygulamadan (Müşterinin talimatları dışında gerçekleştirilen, SurveyMonkey’in doğrudan sorumlu olduğu uygulamalar hariç) SurveyMonkey değil, Müşteri sorumludur. Hesabınıza yetkisiz erişim olduğunu fark ederseniz, bunu hemen SurveyMonkey’e bildirmelisiniz . Hesaplar paylaşılamaz ve her hesap yalnızca bir kişi tarafından kullanılabilir.

6.2. Detaylarınızı Doğru Tutun. SurveyMonkey hesabınızda kayıtlı e.posta adresine zaman zaman bildirimler gönderir. E.posta adresinizi ve, mümkün olan yerlerde, hesabınızla bağlantılı iletişim detaylarınızı ve ödeme detaylarınızı güncel ve doğru tutmalısınız. Hesaplar, e.posta adresi hesapta kayıtlı olan kurum tarafından kontrol edilir.

6.3. Yedeklemeyi Unutmayın. İçeriğinizin tutulmasından, korunmasından ve bunların yedeklerinin alınmasından siz sorumlusunuz. SurveyMonkey, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, İçeriğinizin saklanamamasından ya da bunlarda meydana gelen kayıplar veya bozulmalardan sorumlu olmaz.

6.4. Hesap Hareketsizliği. 12 ayı aşkın bir süre herhangi bir hesap hareketi olmaması durumunda (oturum açma veya ödeme gibi), SurveyMonkey hesabınızı feshedebilir ve içindeki her türlü içeriği silebilir. Ancak, hesabınızı feshetmeden önce, hesabınızın aktif kalabilmesi için oturum açmanızı belirten bir e.posta göndererek sizi uyarmaya çalışacağız.

7. Kullanıcı Gereklilikleri.

7.1. Yasal Durum. Bir birey iseniz, Hizmetleri yalnızca SurveyMonkey ile bir sözleşme yapma yetkiniz varsa kullanabilirsiniz. Hizmetlerin hiçbiri 13 yaşından küçük bireylerin kullanması için değildir. 13 yaşından küçükseniz ye da SurveyMonkey ile bir sözleşme yapma yetkiniz yoksa, Hizmetleri kullanamazsınız. Hizmetlerin küçükler tarafından her türlü kullanımının ebeveynler ve veliler tarafından doğrudan denetlenmesini tavsiye ederiz. Bir birey değilseniz, yargı bölgenizde geçerli şekilde kurulmuş ve varlığınızı sürdürmekte olduğunuzu ve ayrıca temsilcinizi bu Koşulların sizi bağlayacağı şekilde usulüne uygun olarak yetkilendirdiğinizi garanti edersiniz.

7.2. Ambargolar. Hizmetleri yalnızca yürürlükteki yasaların herhangi biri size bunu yapmayı yasaklamadığı zaman kullanabilirsiniz. Birleşik Devletlerin ambargo koyduğu veya hizmetleri almanızı engelleyen bir yasaya tabiyseniz ya da ABD Ticaret Bakanlığının İstenmeyen Kişiler Listesinde veya Kurumlar Listesindeyseniz ya da ABD Hazine Bakanlığının Özel Atanmış Uyruklular Listesindeyseniz, SurveyMonkey’den herhangi bir ödemeli Hizmeti satın alma izniniz yoktur.

8. Kabul Edilebilir Kullanımlar

8.1. Yasal Uyum. Hizmetleri yalnızca yürürlükteki yasalara uygun ve bunların izin verdiği şekilde kullanmalısınız.

8.2. Sorumluluklarınız. Hizmetleri kullanırken davranışınızdan, İçerikten ve diğerleriyle iletişimden siz sorumlusunuz. Hizmetleri kullanırken aşağıdaki gerekliliklere uymalısınız:

(a) Hizmetlerimizi, bunların normal işleyişine müdahale ederek ya da arayüzler ve verdiğimiz talimatlar dışındaki bir yöntemi kullanarak bunlara erişmeye teşebbüs ederek hatalı şekilde kullanamazsınız.

(b) SurveyMonkey’in hesabınız üzerine koyduğu her türlü sınırlamadan kaçınamaz ya da kaçınmaya teşebbüs edemezsiniz (bir Koşullar ihlali nedeniyle kapatmış olduğumuz bir anketi yapmak için yeni bir hesap açmak gibi).

(c) SurveyMonkey yazılı olarak yetkilendirmedikçe, herhangi bir SurveyMonkey sisteminin ya da ağının zaafını derinlemesine inceleyemez, tarayamaz veya test edemezsiniz.

(d) Yürürlükteki yasalar izin vermedikçe, Hizmetlere diğerlerinin erişimini reddedemez ya da ters mühendisliğini yapamazsınız veya yapmaya teşebbüs edemezsiniz.

(e) Her türlü virüsü, kötü amaçlı yazılımı veya diğer zararlı yazılım türlerini veya söz konusu yazılımlara bağlantıları Hizmetler üzerinden iletemezsiniz.

(f) Hizmetleri kötü amaçlı veya aşırı bir şekilde, yani diğerlerinin Hizmetleri kullanımı sırasında Hizmetlerin hızını, tepkiselliğini, istikrarını, kullanılabilirliğini ya da işlevselliği olumsuz etkileyecek şekilde ortalama kullanım şablonlarının önemli ölçüde üzerinde kullanamazsınız. SurveyMonkey, söz konusu kullanımı SurveyMonkey’in kabul edebileceği seviyeye indirmeniz için fırsat tanımak üzere size her türlü kötüye kullanım veya aşırı kullanımla ilgili bildirim göndermeye çalışacaktır.

(g) Hizmetleri diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek veya yasadışı eylemler yapmak için kullanamazsınız.

(h) SurveyMonkey yazılı olarak yetkilendirmedikçe, Hizmetleri yeniden satamaz veya kiralayamazsınız.

(i) Hizmetleri kullanmanız o kullanım için geçerli endüstriye özel düzenlemelere uymanızı gerektiriyorsa, SurveyMonkey sizinle aksi şekilde mutabık kalmadıkça, söz konusu uygun davranıştan münhasıran siz sorumlu olursunuz. Hizmetleri, SurveyMonkey’in önceden yazılı mutabakatını almadan, SurveyMonkey’i o endüstriye özel düzenlemelere tabi tutacak şekilde kullanamazsınız. Örneğin, SurveyMonkey ile bunu yapmanıza izin veren ayrı bir iş ortaklığı anlaşmasına girmeden, Hizmetleri, “korunan sağlık bilgileri”ni toplamak, korumak veya diğer şekilde ele almak için (Birleşik Devletler federal düzenlemeler 45 C.F.R. §160.103’te tanımlandığı gibi) kullanamazsınız.

9. Hizmetlerin Askıya Alınması ve Feshi

9.1. Sizin tarafınızdan. Bir Aboneliği bir faturalama döneminin ortasında sona erdirirseniz, Anlaşmayı bizim ihlalimiz gerekçesiyle yapmadıkça ve bize bunu yazılı olarak bildirmedikçe ya da yasalar bir geri ödemeyi gerektirmedikçe, söz konusu faturalama dönemi içinde kullanmadığınız süre için herhangi bir geri ödeme almayacaksınız.

9.2. SurveyMonkey tarafından. Bu Koşullara uymazsanız (vadesi gelen ücretleri ödememek gibi) veya Hizmetleri bize yasal yükümlülük getirecek ya da diğerlerinin Hizmetleri kullanmasına müdahale edecek şekilde kullanırsanız, SurveyMonkey hizmetleri sınırlandırabilir, askıya alabilir ya da durdurabilir. Sizin şüpheli bir hatalı davranışınızı soruşturuyorsak, SurveyMonkey size Hizmetleri sağlamayı askıya alabilir. Almakta olduğunuz Hizmetleri askıya alır veya sona erdirirsek, size Hizmetlerdeki İçeriğinizin bir kopyasını dışarı aktarmanız için fırsat tanımaya ve önceden bir bildirimde bulunmaya çalışacağız. Ancak, SurveyMonkey’i bildirimde bulunmaksızın acil önlem almamızı gerektiren bir karar alabileceği zamana duyarlı durumlar olabilir. SurveyMonkey’in geçerli Hizmetin sona erdirilmesi üzerine size ait İçeriği geri alma yükümlülüğü yoktur.

9.3. Diğer Önlemler. Sürekli veya aşikar bir biçimde bu Koşulları ihlal etmeniz nedeniyle SurveyMonkey size Hizmetleri sağlamayı durdurursa, SurveyMonkey, IP adresinizin bloke edilmesi de dahil olmak üzere Hizmetlerin tarafınızdan kullanımını engellemek için daha başka önlemler de alabilir.

10. Değişiklikler ve Güncellemeler

10.1. Koşullarda Değişiklikler. SurveyMonkey bu Koşulları yürürlükteki kanundaki değişiklikleri veya Hizmetlerdeki güncellemeleri yansıtmak ve yeni Hizmetler ya da işlevleri açıklamak gibi çeşitli sebeplerden dolayı herhangi bir zaman değiştirebilir. Yapılan her türlü değişiklik bu koşulların göründüğü yere gönderilecektir. Ayrıca, SurveyMonkey değişikliklerin bildirimini kendi blogunda veya e.posta ile de verebilir. Değişiklikler kamuya ilan edildiği günden daha geç olmamak üzere yürürlüğe girecektir. Belirli değişikliklerin yürürlüğe girmesini sağlamak için yürürlükteki yasa SurveyMonkey’den söz konusu değişiklikler için sizden onay almasını veya bunları size yeterince önceden bildirmesini isteyebilir. Bir Hizmetin koşullarında yapılan değişiklerden herhangi birini kabul etmek istemiyorsanız, o Hizmeti kullanmayı bırakmalısınız. Çünkü hizmetleri kullanmaya devam ederek güncellenen koşulların bağlayıcılığını kabul ettiğinizi göstermiş olursunuz.

10.2. Hizmetlerde Değişiklikler. SurveyMonkey, Hizmetleri sürekli olarak değiştirir ve iyileştirir. SurveyMonkey önceden haber vermeksizin bir Hizmetteki işlevselliğe ekleme yapabilir, değiştirebilir veya işlevselliği çıkarabilir. Ayrıca SurveyMonkey, tasarrufu tamamen kendisinde olmak üzere, bir hizmeti sınırlandırabilir, askıya alabilir ya da sona erdirebilir. SurveyMonkey bir Hizmeti sona erdirirse, size o Hizmetteki İçeriğinizin bir kopyasını dışarı aktarmanız için fırsat tanımak amacıyla önceden bir bildirimde bulunmaya çalışacağız. Size maddi etkisi olursa ve ortam koşulları altında mümkün olursa, önceden sizi bilgilendirmeye çalışacak olsak da, SurveyMonkey tasarrufu tamamen bize ait olmak üzere Hizmetlerden içerik çıkarabilir.

11. Sorumluluğun Reddi ve Sorumluluk Sınırları

11.1. Sorumluluğun Reddi. Hizmetleri kullanırken size büyük bir deneyim sağlamak SurveyMonkey’in yararına olsa da (ve müşterilerimizi memnun etmeyi seviyor olsak da), bunlarla ilgili belirli şeyler hakkında bir vaatte bulunmamaktayız. Çevrimiçi Hizmetlerimizi korumaya çalışıyoruz, ancak zaman zaman çeşitli nedenlerle bunlar kullanılamaz olabilir. BU KOŞULLARDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA VE YASALAR İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTA OLUP, SURVEYMONKEY, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEMEK DAHİL OLMAK ÜZERE, HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ YA DA DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ AÇIK VEYA ZIMNİ YA DA KANUNEN ZORUNLU HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ.

11.2. Belirli Yükümlülük İstisnası. YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SURVEYMONKEY VE ONUN İŞTİRAKLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, BAYİLERİ, SAĞLAYICILARI VE LİSANS VERENLERİ, KARDAN ZARAR, KULLANIM KAYBI, VERİ KAYBI DAHİL OLMAK ÜZERE, BU HİZMETLERDEN VE BU KOŞULLARLA BAĞLANTILI OLARAK DOĞAN DOLAYLI, SONUÇ İTİBARIYLA OLUŞAN, ÖZEL, KAZAEN, CEZAİ VEYA CEZALANDIRICI ZARARLARDAN DOLAYI, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZLIĞA, KESİN YÜKÜMLÜLÜĞE VEYA HERHANGİ BİR DİĞER HUKUKİ TEORİYE DAYALIOLSA VE SURVEYMONKEY SÖZ KONUSU ZARARLARIN MÜMKÜN OLDUĞUNU KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DA VE BİR ÇÖZÜMÜN ESAS AMACINI YERİNE GETİREMEMESİ DURUMUNDA BİLE, YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

11.3. Yükümlülük Sınırlaması. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE, SURVEYMONKEY’İN, İŞTİRAKLERİNİN, MEMURLARININ, ÇALIŞANLARININ, BAYİLERİNİN, SAĞLAYICILARININ VE LİSANS VERENLERİNİN HER BİRİNİN HİZMETLERDEN VE BU KOŞULLARDAN DOĞAN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ AŞAĞIDAKİLERDEN DAHA YÜKSEK OLANINI AŞMAYACAKTIR: (A) YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURAN OLAYDAN ÖNCEKİ 3 AYLIK SÜREDE BU HİZMETLERİN KULLANIMI İÇİN TARAFINIZDAN SURVEYMONKEY’E ÖDENMİŞ OLAN TUTARLAR; VE (B) 25,00 USD

11.4. Tüketiciler. Belirli yargı alanlarındaki yasaların, tüketicilere, sözleşmenin geçersiz kılamayacağı ya da tüketicilerin feragat edemeyeceği yasal haklar tanıdığını biliyor ve kabul ediyoruz. Böyle bir tüketici iseniz, bu Koşullardaki hiçbir şey sizin bu tüketici haklarınızı sınırlamaz.

11.5. İşler. Bir İş iseniz, Hizmetleri kullanmanız ya da bu Koşulları ihlal etmenizle ilgili bir üçüncü tarafın taleplerinden doğan her türlü yükümlülük, zarar ve maliyete karşı (uzlaşma maliyetleri ve makul avukatlık ücretleri dahil), söz konusu yükümlülükler, zararlar ve maliyetlere sizin neden olmuş olmanız koşuluyla, SurveyMonkey’i ve onun iştiraklerini, memurlarını, bayilerini ve çalışanlarını tazmin edecek, savunacak ve bunlardan zarar görmemesini sağlayacaksınız.

12. Sözleşme Kurumu

12.1. Kiminle sözleşme yapıyorsunuz. Belirli bir özel Hizmetle ilgili olarak aksi belirtilmedikçe, Hizmetlerin sağlayıcısı ve sizin sözleşme yaptığınız kişi SurveyMonkey Inc’tir.

12.2. SurveyMonkey Inc. SurveyMonkey Inc. tarafından sağlanan her türlü Hizmet için aşağıdaki hükümler, o Hizmetin tabi olduğu koşullar için geçerlidir:

 • Sözleşme Kurumu.SurveyMonkey”, “biz”, “bizi” ve “bizim” terimlerine yapılan atıflar, 101 Lytton Avenue, Palo Alto, CA 94301, Amerika Birleşik Devletleri adresindeki SurveyMonkey Inc.’e yapılan atıflardır.
 • Tabi Olduğu Yasa. Bahsedilen koşullar Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabidir (yasalar arasındaki anlaşmazlık hükümlerine bakılmaksızın).
 • Yargı. Yürürlükteki yasanın yasaklamış olması durum hariç, tarafların her biri, söz konusu koşulların konusuyla ilgili olarak, Santa Clara Kazası, Kaliforniya’da bulunan eyalet mahkemelerinin ve Kaliforniya Kuzey Bölgesindeki federal mahkemelerin münhasır yargısına tabidir.

12.3. SurveyMonkey Europe. Aşağıdaki hükümler SurveyMonkey Europe. tarafından sağlanan her türlü Hizmette o Hizmetin tabi olduğu koşullar için geçerlidir:

 • Sözleşme Kurumu.SurveyMonkey”, “biz”, “bizi” ve “bizim” terimlerine yapılan atıflar, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland, adresinde bulunan SurveyMonkey Europe.’ye yapılan atıflardır.
 • Tabi Olduğu Yasa. Bahsedilen koşullar İrlanda yasalarına tabidir (yasalar arasındaki anlaşmazlık hükümlerine bakılmaksızın).
 • Yargı. Yürürlükteki yasanın yasaklamış olduğu durum hariç, tarafların her biri bahsedilen koşulları yürütmek için gerekli olan veya bu koşullardan ya da koşullarla bağlantılı olarak ortaya çıkan yasal işlem veya takibatlarla ilgili olarak İrlanda mahkemelerinin münhasır yargısına tabidir.

12.4. SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. tarafından sağlanan tüm Hizmetlerde, bu Hizmetlerin tabi olduğu tüm şartlarda aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır:

 • Sözleşme Sahibi Kurum.SurveyMonkey”, “biz”, “bize” ve “bizim” gibi ifadeler, Avenida Bernadino de Campos, 98, 3rd Floor, Suite 4, Paraíso District, 04004-040 São Paulo-SP, Brezilya adresinde bulunan SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. kurumuna atıfta bulunmaktadır.
 • Geçerli Kanun. Bu şartlar, (kanun hükümleri çatışmalarına bakılmaksızın) Brezilya kanunlarına tabidir.
 • Yargı Yetkisi. Geçerli kanun tarafından yasaklanmadığı sürece, bu şartları uygulamaya yönelik veya bu şartlardan doğan veya bu şartlarla bağlantılı yasal işlem ya da takibatla ilgili olarak taraflardan her biri, gayrikabili rücu olarak Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olduğunu kabul etmektedir.

13. Diğer Hükümler

Devir. Tasarrufu tamamen SurveyMonkey’e ait olarak tutulabilecek SurveyMonkey’in önceden alınmış yazılı izni olmaksızın bu Koşulları devredemezsiniz. SurveyMonkey size yazılı bir bildirimde bulunmaksızın bu Koşulları devredebilir.

Anlaşmanın Bütünlüğü. Bu Koşullar (Ek Koşullar dahil) sizinle SurveyMonkey arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve bunlar konusuyla ilgili yazılı ve sözlü her türlü önceki eş zamanlı anlaşmaların, hükümlerin ve koşulların yerini alır. Sizin düzenlemiş olduğunuz bir sipariş emrinde veya benzer bir dokümandaki her türlü hüküm ve koşullar Hizmetler için geçerli değildir, bu Koşulların yerine geçmez ya da bunun bir kısmını oluşturmaz ve bunlar hükümsüzdür.

Bağımsız Yükleniciler. Sizinle SurveyMonkey arasındaki ilişki bağımsız yüklenicilerin ilişkisidir; birbirlerinin yasal ortakları, çalışanları veya bayileri değillerdir.

Yorumlama. “içerir”, “dahil”, “gibi” ve benzeri terimlerin kullanımının, kapsanabilecek diğerlerini sınırlamayacağı varsayılır.

Feragat Etmeme. Tarafların birinin bu Koşullar gereği bir hükmü yerine getirememesi veya geciktirmesi, bunu daha sonra yapma hakkından feragat oluşturmaz.

Öncelik Sırası. Herhangi bir çelişkinin olması durumunda, Ek Koşullar, Ek Koşulların geçerli olduğu Hizmetlerle ilgili olarak bu TOU’nun yerini alır.

Bölünebilirlik. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından icra edilemez olduğu saptanırsa, o hüküm diğerler hükümlerden ayrılır ve geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalır.

Üçüncü Taraf Lehdarları. Bu Koşulların üçüncü taraf lehdarı yoktur.

14. Belirli Müşteriler ve Ülkeler için Hükümler

14.1. Dil. Bu Koşullar İngilizce dilinde hazırlanmış ve yazılmıştır. Herhangi bir çevirinin İngilizce versiyonla çelişkiye düşmesi olması durumunda, yürürlükteki yasaların yasakladığı durumlar hariç, İngilizce versiyon hükmü geçerlidir.
14.2. Müşteriye Özel Hükümler. Aşağıda belirtilen kurum tiplerinden biri iseniz, bu Koşulların kabul edilmesiyle birlikte aşağıdaki tadilatlar size otomatik olarak uygulanır:

 • Bir Birleşik Devletler Federal Hükümet Kurumu iseniz, bu Tadilat bu Anlaşma için geçerlidir.
 • Birleşik Devletlerde farklı bir hükümet kurumu iseniz, bu Tadilat bu Anlaşma için geçerlidir.

14.3. Ülkeye Özel Hükümler. Yeriniz aşağıdaki konumlardan birindeyse, oradaki hükümler geçerlidir.

Brezilya

BR1. Ek Sorumluluklar. 16 yaşından küçük olmanız durumunda, bu Şartları kabul etmek ve Hizmetleri kullanmak için ebeveyniniz veya veliniz tarafından temsil edilmeniz gerekmektedir. 16 veya 17 yaşında iseniz, bu Şartları kabul etmek ve Hizmetleri kullanmak için ebeveyninizin veya velinizin yardımını almalısınız.

BR2. Cayma Hakkı. Eğer bir tüketici iseniz, Aboneliğinizin ilk başladığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde tarafımıza bir cayma bildirimi göndererek Aboneliğinizi geri çekebilirsiniz. Aboneliğinizi bu Bölüme göre geri çekmeniz durumunda, Abonelik için ödemiş olduğunuz ücretler, SurveyMonkey’nin cayma bildiriminizi alması üzerine tarafınıza iade edilir.

BR3. Tüketici Hakları. Eğer bir tüketici iseniz: (a) Bölüm 11.1’e (Sorumluluk Reddi) aykırı herhangi bir durum olsa bile, 8.078/1990 sayılı Tüketici Koruma Kanununda verilen yasal garantiler sizin için geçerlidir; (b) 8.078/1990 sayılı Tüketici Koruma Kanununa göre, Hizmetlerdeki bozukluklardan kaynaklanan uğradığınız zararlara ilişkin olarak Bölüm 11.2 (Belirli Sorumlulukların Olmaması) geçerli değildir; ve (c) Bölüm 11.3 (Sorumluluğun Sınırlandırılması) sizin için geçerli değildir.

Avrupa

EU1. Geri Çekilme Hakkı. Belirli Avrupa ülkelerinde, belirli bir süre içinde Abonelikleri yasal olarak iptal etme hakkınız vardır. Ayrıntılar için ülkenize ait ülkeye özel koşullara ve Abonelik İptal Politikamız (yalnızca Avrupa) bölümüne bakınız.

Fransa

FR1. Overdue Payments. Overdue payments may result in a penalty at an interest rate equal to 3 times the legal interest rate or the statutory minimum rate, whichever is higher. Additionally, the statutory penalty for collection costs may be payable by you in the event of late payment.

FR2. Right of Withdrawal. If you are a consumer, starting from the date your Subscription first starts, you have 14 days to exercise your right of withdrawal without cause, provided that you have not benefited from or started to use the Services before the end of that 14 day period.

FR3. Media. The limited license you grant to SurveyMonkey under Section 3.2 (Limited License to Your Content) allows SurveyMonkey to exploit your Content in any form and on any medium, including paper or digital media such as hard disks and flash drives, and by any means or process, including by wired, wireless, or online transmission of digitized or analog data. The duration of such limited license extends only for the legal term of protection of the intellectual property rights attached to your Content.

FR4. Warranties. If you are a consumer, statutory warranties and the warranty of merchantability apply to you despite anything to the contrary in these Terms. Any disclaimer of warranties in these Terms does not derogate from any of your statutory warranty rights listed below:

Article R. 211-4 of the French Consumer Code: “In contracts entered into between professionals, on the one hand, and, on the other hand, non-professionals or consumers, the professionals cannot contractually warrant the item to be delivered or the service to be rendered without clearly stating that, whatever the circumstances, the legal warranty binding the professional seller to cover the purchaser against any consequences of faults or hidden defects in the item being sold or the service being rendered, applies.”

Article L. 211-4 of the French Consumer Code: “The seller is required to deliver a product which is conformed to the contract and is held liable for any lack of conformity which exists upon delivery. He is also held liable for any lack of conformity caused by the packaging or the assembly instructions, or the installation if he assumed responsibility therefor or had it carried out under his responsibility.”

Article L. 211-5 of the French Consumer Code: “To be in conformity with the contract, the product must: (1) be suitable for the purpose usually associated with such a product and, if applicable: correspond to the description given by the seller and have the features that the seller presented to the buyer in the form of a sample or model; [and] have the features that a buyer might reasonably expect it to have considering the public statements made by the seller, the producer or his representative, including advertising and labeling; or (2) have the features defined by mutual agreement between the parties or be suitable for any special requirement of the buyer which was made known to the seller and which the latter agreed to.”

Article L. 211-12 of the French Consumer Code: “Action resulting from lack of conformity lapses two years after delivery of the product.”

Article 1641 of the French Civil Code: “A seller is bound to a warranty on account of the latent defects of the product sold which render it unfit for the use for which it was intended, or which so impair that use that the buyer would not have acquired it, or would only have given a lesser price for it, had he known of them.”

Article 1648 §1 of the French Civil Code: “The action resulting from redhibitory vices must be brought by the buyer within a period of two years following the discovery of the vice.”

FR5. Limitation. Section 11.3 (Limitation of Liability) does not apply to you if you are a consumer.

Almanya

DE1. Right of Withdrawal. If you are a consumer, you may withdraw your contractual declaration within 14 days without giving reasons in text form (e.g. by mail, fax, email). The time period commences upon your receipt of this information notice in textual form, but not before the conclusion of the contract and also not before we have met our information requirements as set forth under Article 246 § 2 in conjunction with § 1 paragraph 1 and 2 of the Introductory Act to the German Civil Code and our information requirements under § 312 g paragraph 1, first sentence German Civil Code in conjunction with Article 246 § 3 of the Introductory Act to the German Civil Code. Punctual dispatch of the declaration of withdrawal suffices to observe the withdrawal period. The declaration of withdrawal has to be directed to our customer support team by email to support@surveymonkey.com or through our Help Center.

DE2. Consequences of Withdrawal. In the case of a valid withdrawal, the mutually received deliverables shall be returned and any benefits obtained, if any (e.g. interest), shall be handed over. To the extent that you are unable to return or, where applicable, to deliver up the received deliverable and benefits obtained (e.g. use and enjoyment) in whole or in part, or only in a deteriorated condition, you may have to compensate us accordingly for loss of value, if any. This may possibly lead to the result that you will nevertheless have to fulfill the contractually owed payment obligations for the time period until withdrawal. Any obligation to reimburse payments must be fulfilled within 30 days. The period for the payment of costs will begin, in your case, with the dispatch of your declaration of withdrawal and in our case, upon receipt of same.

DE3. Special Notifications. Your right of withdrawal expires prematurely if the contractual relationship was fully discharged by both sides at your explicit request before you have exercised your right of withdrawal.

DE4. Termination for Breach. A failure to comply with these Terms must be material, repeated, or persistent before SurveyMonkey may exercise its right of termination under Section 9.2 (By SurveyMonkey).

DE5. Specific Works. SurveyMonkey is not obliged to create any specific works for you.

DE6. Liability Provisions. Sections 11.2 (Exclusion of Certain Liability) and 11.3 (Limitation of Liability) do not apply and are replaced with the following: “SurveyMonkey’s liability to you for damages caused by slight negligence will, irrespective of its legal ground, be limited as follows: (a) SurveyMonkey will be liable up to the amount of foreseeable damages typical for this type of contract for a breach of material contractual obligations; and (b) SurveyMonkey shall not be liable for a breach of any non-material contractual obligations nor for the slightly negligent breach of any other applicable duty of care. The foregoing limitations of liability, as well as any other limitations of liability contained in these Terms, will not apply to any mandatory statutory liability, in particular to liability under the German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz), and liability for culpably caused personal injuries. Additionally, such limitations of liability will not apply if and to the extent that SurveyMonkey has assumed a specific guarantee. The foregoing shall apply accordingly to SurveyMonkey’s liability to you for futile expenses. You are obliged to take adequate measures to avert and reduce damages.”

Japonya

JP1. Privacy Disclosures. You agree that you are responsible for notifying the respondents of any surveys that you create through the Services about how SurveyMonkey may use the respondents’ survey responses and personal data as described in the Privacy Policy and obtaining a prior consent for disclosing personal data to SurveyMonkey from the respondents of your surveys.

JP2. Liability. Sections 11.2 (Exclusion of Certain Liability) and 11.3 (Limitation of Liability) shall not apply in relation to the damages caused by the willful misconduct or gross negligence of SurveyMonkey, its affiliates, officers, employees, agents, supplier, or licensors.

Korea

KR1. Right of Withdrawal. If you are a consumer, you may withdraw your Subscription within 7 days of the date your Subscription first starts (or the date a copy of these Terms are made available to you, if later), provided that you have not benefited from or started to use the Services before the end of that 7 day period. If you withdraw your Subscription under this paragraph, the fees you paid for that Subscription will be refunded within 3 business days of receiving your notice of withdrawal.

KR2. Assignment. Despite anything to the contrary in these Terms, if you are a consumer, we will provide you with advance notice of assignment and an opportunity to terminate these Terms as required by Korean law.