1. Katılımcı Bilgisi

Sayın Katılımcı,

Bu araştırma,  teknoloji yönetimi alanında yaptığım doktora tez çalışması kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizin refah toplumuna ulaşma sürecinde, bilim ve teknolojiden etkin bir araç olarak yararlanılmasını sağlamak üzere; "Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi" hazırlanması için Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 6. ve 7. Toplantılarında alınan kararlar (2000/1) gereği ‘Türkiye Vizyon 2023 Projesi’ ve bu proje kapsamında ‘Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü’ alt projesi yapılmıştır.  Teknoloji Öngörü” projesi ülkemizde ilk kez yapılmıştır. Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii, teknoloji öngörüsü yapılan 10 sosyo-ekonomik alandan biridir.

Ankette Türkiye "Vizyon 2023 Savunma, Havacılık ve Uzay Sektörü Teknoloji Öngörüsünün" (V2023 SHU TÖ) savunma sektörüne uzun vadede etkisinin değerlendirilmesi (ex-post impact assessment) amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler özenle muhafaza edilecek ve bilimsel çalışma kapsamında değerlendirilecektir. 
 
Çalışmanın güvenilirliği açısından tüm sorulara eksiksiz olarak yanıt vermeniz büyük önem taşımaktadır.

Değerli vaktiniz ve katkılarınız için teşekkür ederim.
 
Saygılarımla,
 
Mukaddes Burhan
 
(*) Zorunlu alan

Question Title

* 1. Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü Hakkında Bilgi Seviyeniz

Question Title

* 2. Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü Hakkında Bilgi Kaynağınız (en uygun olanı seçiniz)

Question Title

* 3. Savunma sektöründe toplam çalışma süreniz

Question Title

* 4. Göreviniz

Question Title

* 5. Yaşınız

Question Title

* 6.  Çalıştığınız Kurum

 
14% of survey complete.

T