Question Title

* 1. Silvan ilçesinin hangi mahallesinde ikamet ediyorsunuz?

Question Title

* 2. Cinsiyet

Question Title

* 3. yaş

Question Title

* 4. mesleğiniz

Question Title

* 5. eğitim durumu

Question Title

* 6. Silvan Belediyesi'nin yürütmekte olduğu hizmetler ve projeler hakkında ne ölçüde bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorsunuz?

Question Title

* 7. Silvan Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerden nasıl haberdar oluyorsunuz? Birden çok seçeneği işaretleyebilirsiniz.

Question Title

* 8. Aşağıda ki hizmet alanlarında Silvan Belediyesi'ni ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?

  kesinlikle başarısız başarısız kısmen başarılı başarılı kesinlikle başarılı
İmar, ruhsat ve yapı denetimi
Yol, kaldırım ve asfalt
İşyeri izin ruhsatları
Temizlik ve katı atıkların toplanması
Zabıta hizmetleri
Otopark
Park, bahçe ve yeşil alanlar
Halkla ilişkiler
Sağlık hizmetleri
Kültür ve sanat
Sokak hayvanları
Haşereyle mücadele
Kentsel dönüşüm
Engellilere yönelik hizmetler
Gençlik ve spor hizmetleri
Kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik hizmetler
Yoksullara yönelik hizmetler
E-Belediyecilik
Afet yönetimi
İstihdama yönelik hizmetler

Question Title

* 9. Silvan Belediyesi'nden hizmet alırken ilgili personelin size karşı olan genel hal ve tavırlarından memnun kaldınız mı?

Question Title

* 10. Sizce Silvan gelecekte nasıl bir ilçe olmalıdır? Aşağıda ki listeden tercih ettiğiniz 5 tane seçeneği işaretleyiniz.

Question Title

* 11. Belediyemizin yapmış olduğu Park ve Yeşil alan çalışmalarını nasıl buluyorsunuz

Question Title

* 12. Projeleri Yapılan 3 Semt Sahası Kent Park Projesi ile Kent Meydanı Belediye Binası Projemizi Nasıl Buldunuz?

Question Title

* 13. Belediyemizin Öncelikli Olarak Yapılması Gerekenler Sizce Nelerdir.?

T