Yapay zekanın tıbbi kullanımı hakkında hekimlerin bilgi, davranış ve düşünceleri

Sevgili meslektaşım,
Bir araştırma çalışmasına katılmanız istenmektedir. Katılmak isteyip istemediğinize karar vermeden önce araştırmanın neden yapıldığını bilgilerinizin nasıl kullanılacağının çalışmanın neleri içerdiğini ve olası yararlarını risklerini ve rahatsızlık verebilecek konuları anlamanız önemlidir. Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okumak için zaman ayırınız.
 Bu anket çalışması KSÜ Tıp fakültesi Etik Kurul onayı  ile yürütülmekte olup ülke genelinde acil tıp hekimlerimizin yapay zekanın tıbbi kullanımı hakkında düşüncelerini araştırmayı hedefler. Ankete katılımda gönüllülük esası temel alınmıştır. Anket içeriğinde kişisel hiçbir verinin yer almaması yanısıra  anketin tüm datası Surveymonkey Enterprise güvencesi altındadır. Bu adımından sonra ankete başlayacaksınız katılımınız için teşekkürler.
 Dr. Öğretim Üyesi Ali İhsan Kilci

Question Title

* 1. Yaşınız?

Question Title

* 2. Cinsiyetiniz:

Question Title

* 3. Meslekte pozisyonunuz:

Question Title

* 4. Meslekteki yılı:

Question Title

* 5. Hangisinde çalışıyorsunuz?

Question Title

* 6. Yeni gelişen teknolojileri takip ederim.

Question Title

* 7. Yapay zeka ile ilgili yeterli bilgiye sahibim.

Question Title

* 8. Yapay zeka tıp alanında kullanışlı uygulamalar sunmaktadır.

Question Title

* 9. Yapay zekanın Acil triaj alanında köklü değişiklikler yaratacağını düşünüyorum.

Question Title

* 10. Yapay zekanın Acil servis hastalarının tanısal işlemlerinde köklü değişiklikler yaratacağını düşünüyorum.

Question Title

* 11. Yapay zekanın Acil servis hastalarının laboratuvar istem, işleme ve değerlendirme  alanında köklü değişiklikler yaratacağını düşünüyorum.

Question Title

* 12. Yapay zekanın tıbbın her alanında köklü değişiklikler yaratacağını düşünüyorum.

Question Title

* 13. Yapay zekanın tanı koyma becerisinin doktorların klinik deneyimlerinden üstün olabileceğini düşünüyorum.

Question Title

* 14. Yapay zekanın tedavi düzenleme becerisinin hekimlerden üstün olabileceğini düşünüyorum.

Question Title

* 15. Yakın gelecekte Acil servis hekimlerimin yerini tamamen yapay zekanın alacağını düşünüyorum.

Question Title

* 16. Uzak gelecekte Acil servis hekimlerinin yerini tamamen yapay zekanın alacağını düşünüyorum.

Question Title

* 17. Yapay zeka alanındaki gelişmeler beni endişelendiriyor.

Question Title

* 18. Yapay zekanın acil tıp eğitiminin bir parçası olacağını düşünüyorum.

Question Title

* 19. Yakın gelecekte tıbbi kararlar alırken her zaman yapay zekayı kullanacağımı düşünüyorum.

Question Title

* 20. Tıp alanında yapay zeka kullanımının ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Question Title

* 21. Size göre acil tıp alanında yapay zeka kullanımının en büyük avantajı nedir?

Question Title

* 22. Sizin tıbbi kararınız ve yapay zekanın karar destek tanılarının farklılık göstermesi durumunda hangi yolu takip edersiniz?

Question Title

* 23. Size göre tıbbın hangi alanında yapay zeka en çok fayda sağlayabilir?

Question Title

* 24. Tıp alanındaki yapay zeka uygulamalarıyla ilgili ne gibi problemler sizi endişelendirir?

0 / 24 yanıtlandı
 

T