Screen Reader Mode Icon
Değerli Katılımcı, bu araştırmanın amacı Covid-19 salgını sürecinde kısıtlama uygulamalarına (sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü, 18 yaş altına uygulanan kısıtlamalar vb.) maruz kalmanın bireylerin psikolojik iyilik haline etkisini incelemektir. Önceki araştırmalar, bireylerin algılama ve değerlendirme biçimlerinin psikolojik iyilik halini ve başa çıkma mekanizmalarını etkileyebileceğini belirlemiştir.
 
Bu çalışmaya katılmak gönüllülük esasına dayanmaktadır. İstediğiniz zaman anketin web sayfasından çıkarak, herhangi bir sebep belirtmeksizin ankete katılmayı bırakabilirsiniz. Verileriniz yalnızca anketi tamamlamanız durumunda saklanacaktır. 
 
Araştırmanın ilk kısmında, size bireysel özelliklerinizi, stresle başa çıkma, travma sonrası büyüme, zorlanmaları ve kısıtlamaları algılama ile duygusal değişiklikleri belirlemek amacıyla sorular sorulmuştur. Bu soruların yanıtlanma süresi bireysel farklılıklar göstermekle beraber, yaklaşık 20-25 dakika sürmektedir.
 
Araştırmanın ikinci kısmında, bireysel düzeyde deneyimlerin daha derinlemesine anlaşılması için, çevrimiçi (online) bir odak grup görüşmesi veya bir kez çevrimiçi (online) bireysel görüşme gerçekleştirilecektir. Bu görüşmenin yaklaşık 45-90 dakika sürmesi planlanmaktadır. Görüşmeler sonrası, kısa bir anket uygulaması yapılacaktır.
 
Katılıma göstereceğiniz ilgi ve destekleriniz için teşekkür ederiz.
 
Prof. Dr. Hülya Bilgin
Dr. Zeynep Zonp Özaslan
Doktora öğrencisi Hürrem Ayhan Balık
Sorularınız için: cemile.ayhan@istanbul.edu.tr

Çalışmanın ikinci bölümüne katılmak istiyorsanız, lütfen e-posta adresinizi çevrimiçi anketin son sayfasına ekleyin.Görüşme planlamasını yapabilmek için size ulaşabileceğimiz e-posta adresinizi yazmayı lütfen unutmayın.

Bu çalışmanın pandemi sırasında bireylerin psikososyal açıdan desteklemesiyle ilgili gelecekteki klinik/toplumsal girişimleri ve sağlık politikalarının geliştirilmesinde ileri düzey araştırmaları şekillendirmeye yardımcı olacağı inanılmaktadır. 

Question Title

* 1. Çalışmaya katılmayı kabul ediyorum

0 / 49 yanıtlandı
 

T