Bu anket, ülkemiz sanayisinin en önemli bileşeni olan KOBİ’lerin sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini ölçmek ve TÜRKPATENT tarafından KOBİ’lere yönelik olarak gerçekleştirilecek sınai mülkiyet faaliyetlerinin kapsamını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Ankete vereceğiniz cevaplar, sınai mülkiyet hakları konusunda KOBİ’lerimize yönelik olarak uygulanacak strateji ve faaliyetlerin etkinliği açısından büyük önem arz etmektedir.

1. Lütfen firmanızın çalışan sayısı aralığını belirtiniz.

4. Lütfen firmanızın yaş aralığını seçiniz.

5. Firmanızın ürünleri yurtdışına ihraç edilmekte midir?

6. Aşağıdaki sınai mülkiyet haklarından hangisi veya hangileri hakkında bilgi sahibisiniz?

7. Aşağıdaki sınai mülkiyet başvurularından hangisini yapmayı biliyorsunuz?

8. Patent, marka ve tasarım başvurusu yapmadan önce benzer başvurular olup olmadığına ilişkin ön araştırma yapıyor musunuz?

9. Sektörünüzdeki teknoloji trendlerini ve rakiplerinizi nasıl takip ediyorsunuz.

10. Patent ve tasarım tescil masraflarının karşılanmasına ilişkin TÜBİTAK ve KOSGEB teşviklerinden haberdar mısınız?

11. Herhangi bir patent, tasarım, marka vs. ihlal suçlamasında yapmanız gerekenleri biliyor musunuz?

12. Firma yetkilileriniz ve çalışanlarınız sınai mülkiyet eğitimlerine katılmakta mıdır?

13. Aşağıdaki sınai mülkiyet haklarından hangisiyle ilgili eğitim almayı talep edersiniz?

14. Firmanız bugüne kadar hangi sınai mülkiyet korumasından faydalanmıştır.

15. Yurtdışında patent, marka ya da tasarım başvurusunda bulundunuz mu?

16. Rakiplerinizin veya yurtdışında gördüğünüz herhangi bir ürünün aynı veya benzerini Türkiye' de üretiyor musunuz?

17. Sınai mülkiyet konularında uzmanlardan, hukukçulardan ve patent/marka vekillerinden destek alıyor musunuz?

18. Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili herhangi bir davanın içerisinde yer aldınız mı?

19. Firmanızda ticari sır kapsamında koruduğunuz bilgiler var mıdır?

20. Sınai mülkiyet haklarından yeterince faydalanmıyorsanız bunun ana sebebi/sebepleri nelerdir?

T