Question Title

* 1. Projelerden kurumunuza düşen proje bütçesi (€):

Question Title

* 2. Bu proje kapsamında kurumunuzda çalışan personel sayısı:

Question Title

* 3. Proje kapsamında ev sahibi girişimci sayısı:

Question Title

* 4. Proje hizmetleri sonucunda yeni kurulan firma sayısı:

Question Title

* 5. Proje hizmetleri sonucunda kurulan şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı:

Question Title

* 6. Proje kapsamında kurulan işbirliği sayısı:

Question Title

* 7. Proje kapsamında kurulan işbirliğinin parasal büyüklüğü (€):

T