Değerli AİA yetkilisi,

AİA’ların etkisini, firmalara sağladığı faydayı da ortaya koyabilmemiz gerekmektedir. Bu nedenle bu süreçteki desteğiniz Avrupa İşletmeler Ağı’nın geleceği açısından da son derece önemlidir.

Lütfen, 2017-2018 yıllarında raporlamış olduğunuz göstergeleri dikkate alarak bu bilgi formunu doldurunuz.

Size gönderilen bilgi formunda aşağıdaki sorular büyük önem taşımaktadır.

1.      Yaptığınız PA’lerin firmanın cirosuna etkisi (€):

2.      Yaptığınız PA’lerin toplam ihracat büyüklüğü (€):

3.      Yaptığınız PA’lerin firmanın büyümesine ortalama katkısı (%):

4.      Yaptığınız PA’lerin istihdama etkisi ( kişi sayısı):

5.      Yaptığınız AB Projesi temelli PA’lerin getirdiği proje tutarı (€):

Bu sorulara cevap bulabilmek için lütfen 2017-2018 döneminde bu hedefleri gerçekleştirdiğiniz firmalar/kurumlar ile temas ederek yukarıda verilen soruların cevaplarının alınması, telefonla veya mümkünse yüz yüze görüşmeler yapılması önerilmektedir. Ancak en doğru yöntemi siz seçebilirsiniz. Firmalar bazen bu bilgileri vermek istemeyebilir. Bu durumda bu çalışmanın amacının sadece sizin AİA kapsamındaki hizmetlerinizin sonucunu ölçmek olduğunu ve mümkünse yaklaşık da olsa bir tahminde bulunmasını isteyebilirsiniz.

Süreç hakkında bilgi almak veya sorularınız için;

Serdal.temel@gmail.com

0533 471 6111

Question Title

* 1. Konsorsiyum Adı:

Question Title

* 2. Kurum Adı:

Question Title

* 3. Kaç yılından itibaren AİA ortağısınız:

Question Title

* 4. Ortak olarak AİA 2017-2018 bütçeniz (€):

Question Title

* 5. AİA projesinde istihdam edilen kişi sayısı:

Question Title

* 6. Teknoloji PA sayısı:

Question Title

* 7. Ticari PA Sayısı:

Question Title

* 8. AB Projesi PA sayısı:

Question Title

* 9. Yaptığınız PA’lerin firmanın cirosuna etkisi (€):

Question Title

* 10. Yaptığınız PA’lerin toplam ihracat büyüklüğü (€):

Question Title

* 11. Yaptığınız PA’lerin firmanın büyümesine ortalama katkısı (%):

Question Title

* 12. Yaptığınız PA’lerin istihdama etkisi ( kişi sayısı):

Question Title

* 13. Yaptığınız AB Projesi temelli PA’lerin getirdiği proje tutarı (€):

Question Title

* 14. ASO sayısı:

Question Title

* 15. Lütfen yaptığınız ASO sayısını sınıflandırınız:

Question Title

* 16. Yaptığınız ASO’nun firma üzerine yarattığı ekonomik etkinin büyüklüğü (verimlilik, yeni proje bütçesi vb.):

Question Title

* 17. AİA Kapsamında Bölgenizde ortaya çıkarmış olduğunuz ilginç başarı hikâyesini 500 kelime ile aşağıda özetler misiniz?

T