Question Title

* 2. Kurumunuzun Küme desteği bütçesi (€) nedir?

Question Title

* 3. Küme projesi için istihdam ettiğiniz kişi sayısı:

Question Title

* 4. Kümenin yarattığı yeni firma sayısı:

Question Title

* 5. Hizmet verdiğiniz küme üyelerinin küme projesi kapsamında elde etmiş olduğu finansal yarar (€):

Question Title

* 6. Küme desteğinin hizmet verdiğiniz firmalara yarattığı ek istihdam (kişi):

T