1. Anketimize Hoş Geldiniz

Son yıllarda yapay zeka (YZ) dünyayı, sosyal hayatımızı değiştirmesinin yanında, teknoloji ve sağlık sistemine birkaç yıl öncesinde hayal bile edemeyeceğimiz yenilikler sunmuştur. Radyasyon Onkolojisi, tanı—planlama görüntüleri, tedavi planları, tedavi kayıtları, izlem, klinik ve moleküler verileri içeren oldukça büyük veriye sahip, teknolojiyi en yüksek seviyede kullanan bir bilim dalıdır. Bu nedenle, YZ teknolojisinin radyasyon onkolojisine etkisinin ulusal bir anket çalışmasıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Anketimizde, ülkemiz Radyasyon Onkologlarının demografik bilgileri, YZ’yı klinik pratikte kulllanımları, YZ algısı, YZ’dan beklentileri-endişeleri ve bu konuda geleceğe hazırlık amacıyla isteklerinin araştırılması için 28 adet çoktan seçmeli ve 1 adet açık metin kutulu soru hazırlanmıştır. Tahmini tamamlama süresi 10 dk.dır.
Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formuna ekteki linke tıklayarak ulaşabilir ve onaylayabilirsiniz.
https://drive.google.com/file/d/1721EMossF6SOpb5tWhyP2n5BpB-d7tsv/view?usp=sharing

Question Title

* 1. BGOF' nu okuduysanız kararınız nedir?

0 / 28 yanıtlandı
 

T