Kısa Anket

Bu anket, Bölgemizdeki firmaların dış ticarette ve yurt dışına yatırımlarda yaşadıkları sorunlara ve dış ticaret ve yurt dışı yatırımlardaki taleplerine dair bilgi toplamak için yapılmaktadır. Anket sonucu toplanan bilgiler çözüm üretilmesi için, karma ekonomik komisyon toplantılarına ve ikili heyet görüşmelerinde gündeme getirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklarla paylaşılacaktır. Anketimiz 5 sorudan ibaret olup 4-5 dakika içerisinde tamamlayabilirsiniz.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Question Title

* 1. Anketi Yanıtlayan Hakkında

Question Title

* 2. Firmanızın Bulunduğu İl