M-Care

Page1 / 9
 
M-CARE (http://www.mcare-project.eu) kısmen Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen, engelli ve yaşlı bireyler için kişisel bakıcılık yapmak isteyen bireyler için mesleki eğitim çerçevesi ve (mobil) içerik sunmayı amaçlayan bir projedir.

Çalışmalarımıza yön vermek amacıyla Türkiye, Bulgaristan, Belçika, Almanya ve Yunanistan'daki potansiyel kişisel bakıcılara yönelik olarak bu araştırmayı yapıyoruz. Ayrıca, aşağıdaki hedefler doğrultusunda engelli bireyler, yaşlılar, engelli bireylerin aileleri, karar vericiler, mesleki eğitim ve bakım merkezleri ile de irtibata geçiyoruz;

• Projenin nihai kullanıcılarını (engelli ve yaşlı bireylere hizmet sunacak kişisel bakıcılar) ve yararlanıcılarını (engelli bireyler, yaşlılar, aile üyeleri, paydaşlar) tespit etmek,
• Mevcut mesleki eğitim uygulamalarındaki yeniden düzenleme gereksinimlerini iyi bir şekilde saptayarak kursiyer (kullanıcı) ve yararlanıcıların kişisel tatmin ve başarı elde etmelerini sağlamak,
• Önceden tanımlanmış çeşitli kullanıcı gereksinimlerine uygun bir dizi öğrenme faaliyeti tanımlamak,
• Nihai kullanıcı ve yararlanıcıların gereksinimlerini karşılayacak öğrenme stratejileri ve mesleki eğitim yöntemlerindeki uyarlamaların potansiyel değeri ve doğasına aşinalık kazanmak,
• Paydaş ülkelerdeki ulusal şartlar arasındaki farklılık ve benzerlikleri tespit etmek ve vurgulamak,

Araştırmamıza zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
M-Care Proje Ekibi

T