Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de, üniversiteler ve milli eğitime bağlı okullarda ders veren eğitimcilerin eleştirel düşünme ile ilgili tutumlarının ölçülmesinde kullanılacak ölçeğin hazırlanmasına ışık tutmaktır. Bu çalışma; eğitim sisteminin istenilen hedeflere ulaşması bakımından önemlidir. Yanıtlarınız gizli tutulacak ve bu araştırma dışında kullanılmayacaktır. Katılımınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Muhsin SARIKAYA

Question Title

* 1. Kişisel Bilgileriniz

Question Title

* 2. Lütfen aşağıdaki maddelere katılım durumunuzu belirtiniz.

  Hiç Çok Az Kısmen Büyük Ölçüde Tamamen
1.Dersin işlenişi konusunda öğrencilerin görüşlerini alırım.
2.Öğrencilerimin beni eleştirmelerine izin veririm.
3.Öğrencilerimin ders konusundaki eleştirilerini dikkate alırım.
4.Derslerde ben ne dersem öğrenciler onu yapmak zorundadır.
5.Öğrencilerimin derse çalışmadan gelmesine tahammül edemem.
6.Öğrencilerimi üzdüğüm anlar olmuştur.
7.Derslerimde çok soru sorulmasına tahammül edemem.
8.Derslerimi müfredatın amaçlarına göre yürütürüm.
9.Derslerde egolarımın ön plana çıktığı olmuştur.
10.Derslerimde disiplinin sağlanması gerektiğini düşünürüm.
11.Genelde oturarak ders işlerim.
12.Çalışmayan öğrencinin zayıf not alması gerektiğini düşünürüm.
13.Dersle ilgili problemleri öğrencilerimle birlikte çözeriz.
14.Öğrencilerime bir ortak gibi davranırım.
15.Sınıfın fiziki ortamını ders işlenecek nitelikte görmüyorum.
16.Mükemmel bir eğitimci olduğumu düşünüyorum.
17.İdareciler beni her konuda destekler.
18.Kurumun parasal desteği olsa dersleri daha farklı yürütebilirim.
19.Farklı ülkelerdeki öğretmenlik uygulamalarını takip ederim.
20.Öğrencilerimin gereksiz sorular sorması beni rahatsız eder.
21.Kendimi profesyonel bir eğitimci olarak görüyorum.
22.Görevimin sadece öğrencilere müfredatı uygulamak olduğunu düşünüyorum.
23.Derste gerekirse öğrencilerimle halay çekebilirim.

T