Anketimize Hoş Geldiniz

Bu anket Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Emel Güneş danışmanlığında AÜTF Dönem III öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından “Kanıta Dayalı Tıp” dersi kapsamında hazırlanan “2019 Yılında Ankara’da Açılması Planlanan Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerine Geçişle İlgili Hekimlerin Düşünce ve Değerlendirmelerinin Araştırılması” başlıklı projenin bir parçasıdır. Anket, Ankara Tabip Odası’nın (ATO) izniyle tüm ATO üyelerine ulaştırılmıştır. Projeyle ilgili AÜTF Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır. 
Anketi doldurmak yaklaşık olarak 5 dakikanızı alacaktır. Sorulara verdiğiniz cevaplar hiçbir şekilde bir başkasıyla paylaşılmayacaktır. Anket sonuçlarının analizi Haziran 2019 tarihinde AÜTF Morfoloji Yerleşkesinde gerçekleştirilecek poster sunumunda toplu olarak değerlendirilecektir. Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.


0 / 53 yanıtlandı
 

T