Restoranlarda menü planlaması ve menü fiyatlandırma yöntemleri

Sayın Katılımcı,

Bu çalışmada, Restoranlarda menü planlaması ve menü fiyatlandırma yöntemleri araştırılmaktadır. Elde edilecek bilgiler başka hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmayacak, sadece bilimsel amaçlı kullanılacaktır. İsim ve özel bilgilerinize gerek duyulmayan anket çalışması için doğru, objektif ve tarafsız cevaplarınız araştırmanın güvenilirliği açısından önem arz etmektedir. Değerli görüşleriniz ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.
Mustafa TEZEL
mail adresim : mstf_tzl@hotmail.com

Question Title

* 1. Cinsiyetiniz

Question Title

* 2. Isletmedeki Calisan kisi sayisi

Question Title

* 3. Yasiniz nedir

Question Title

* 4. Kac yildir bu isletmede calisiyorsunuz ?

Question Title

* 5. Isletmedeki pozisyonuz nedir ?

Question Title

* 6. İşletmenizde menü planlamasına ve fiyatlandırma Çalışmalarına
ihtiyaç vardır

Question Title

* 7. Menü planlaması çalışmalarında, menülerde yer alması uygun görülen
yemeklerin deneme üretimleri yapılmaktadır.

Question Title

* 8. Müşteriler, alakart menüde bulunan yemeklerin dışında başka yemekler talep ediyorlar

Question Title

* 9. Müşteriler alakart menü kartındaki yiyecekleri incelemektedir.

Question Title

* 10. Alakart menü fiyatlarına müşteriler tepki gösteriyorlar

Question Title

* 11. Alakart menülerinin planlanmasında, rakip işletmelerin menüleri ve çalışmaları araştırılmaktadır

Question Title

* 12. Menü planlaması çalışmalarında müşterilerin talep ve istekleri araştırılıp değerlendirilmektedir.

Question Title

* 13. Menü planlama çalışmalarının sonucunda oluşturulan yeni menüler müşteri memnuniyetini etkileyerek siparişleri arttırmaktadır.

Question Title

* 14. Menü planlama ve fiyatlandırma çalışmaları, mevcut personelin günlük işlerini yapmalarını engellemektedir.

Question Title

* 15. Mevcut Menülerin Fiyatları uygundur

Question Title

* 16. Menü planlaması ve fiyatlandırma çalışmaları için mevcut personele mesleki eğitim verilmelidir.

Question Title

* 17. Menü de mevsimlik yiyecekler yeterince kullanıyor

Question Title

* 18. Kişi başına düşen iş, personel ve teçhizat açısından dengeli bir biçimde dağılmış

Question Title

* 19. Menü planlama çalışmalarına ilk olarak aşağıdakilerden hangisiyle başlanılır.

Question Title

* 20. Menü planlamasına gidilmesinde karşılaşılan en önemli problem nedir?

Question Title

* 21. Yeni menüde yer alacak yemeklerin deneme üretimlerinde, en çok hangi

Özelliğe dikkat edilmektedir ?

Question Title

* 22. Menülerde yer alan yiyecekler kim tarafından belirlenmektedir?

Question Title

* 23. Menü planlaması açısından, alakart restoran menüsünü hangi sıklıkla

Değiştirilmektedir?

Question Title

* 24. Menü perfomansını hangi sürelerde gözlemliyorsunuz?

Question Title

* 25. Menü planlama karar aşamasında etkilediği durumlar nelerdir 

Question Title

* 26. İşletmenizde menüler hangi yöntemle fiyatlandırılmaktadır 

T