Bu çalışma Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) koordinatörlüğünde yürütülen NANOSİS Platformu TÜBİTAK 1004 Projesi kapsamında Nanoteknolojinin toplumsal bilinirliğini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma için Sabancı Üniversitesi etik kurulu onayı alınmış olup yanıtlarınız bilimsel amaçlı kullanılacaktır.
Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

Toplumsal Etki Proje Ekibi
https://nanosisplatform.net/

Question Title

* 1. Herhangi bir teknoloji hakkında bilgi almak istediğinizde hangi kaynaklara daha çok güvenirsiniz? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)

Question Title

* 2. Daha önce nanoteknolojiyi hiç duydunuz mu?

T