Page1 / 1
 
100% of survey complete.
Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi

25-26-27 Temmuz 2016 tarihlerinde Kocaeli Sanayi Odası’nda 3 (üç) günlük “UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ” düzenlenecektir.

Eğitim Programı ile;

- Kalkınma Ajansı başta olmak üzere mali yardımlar ve AB Hibe Programları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olma,

- Proje döngüsü yönetimine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme,

- Bir ihtiyaç ya da sorunu, proje fikrini formülize ederek ortaya koyabilme ve soruna ilişkin olarak mevcut durum analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizi yapabilme,

- Projenin mantıksal çerçeve matrisini, “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” na uygun şekilde tüm bileşenleriyle oluşturabilme,

- Proje ile tanımlanan sorunun çözümüne yönelik projeler için fon kaynakları ve hibe çağrıları araştırabilme ve bu çağrılara yönelik projeler hazırlayabilme,

 gibi yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir

Eğitime katılım 20 kişi ile sınırlı olup, başvuru yapanlar arasından kabul edilenlerin eğitimle ilgili masrafları Odamız tarafından karşılanacaktır.

Katılımı onaylanan kişilere 21 Temmuz 2016 tarihinde e-mail ile bildirim yapılacaktır.

 

Question Title

1. Kişisel Bilgileriniz

Question Title

2. Daha önce proje yazma deneyiminiz oldu mu?

Question Title

3. Bulunduğunuz etkinliklerin/projelerin uygulanmasında üstlendiğiniz görevler nelerdi? (Varsa)

Question Title

4. Bu eğitime neden katılmak istiyorsunuz?

Question Title

5. Sizi bu eğitime neden seçmeliyiz? 

T