Question Title

* 1. Hemşirelik Esasları II

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Temel hemşirelik becerilerini açıklayabilirim.
Bireyin günlük yaşam aktivitelerini açıklayabilirim.
Günlük yaşam aktivitelerinin sağlanması ve sürdürülmesine yönelik
hemşirelik girişimlerini sıralayabilirim.
Sistem fonksiyonları ile hemşirelik uygulamalarını ilişkilendirebilirim.
Hemşirelik uygulamalarına ilişkin etik kuralları tanımlayabilirim.

Question Title

* 2. Hemşirelik Esasları II Uygulama

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Sağlıklı/hasta birey ve ailesi, sağlık ekibi üyeleri ile iletişim kurabilirim.
Sağlıklı/hasta bireyin bakım sürecini yaşam modeline göre planlayabilirim.
Günlük yaşam aktivitelerinin sağlanması ve sürdürülmesine yönelik uygulanan
hemşirelik girişimlerini sıralayabilirim.
Temel hemşirelik becerilerini laboratuvar ortamında uygulayabilirim.
Hemşirelik uygulamalarına ilişkin etik kurallara dikkat edebilirim.

Question Title

* 3. Hemşirelik Esasları II Klinik Eğitim Değerlendirme

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Klinik eğitim öncesi yapılan hazırlıklar yeterliydi.
Klinik eğitimin hedefleri açık ve netti.
Klinik ortamda öğrenme fırsatları fazlaydı.
Hasta sayısı ve profili yeterliydi.
Klinik eğitimin süresi yeterliydi.
Rehber hemşireler iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları iyi rol model oldular.
Öğretim elemanları ihtiyacım olduğunda yeterli desteği verdi.
Klinikte ekip işbirliği vardı.
Klinik ekibin iletişimi etkiliydi.
Öğrenci grubu olarak birbirimizin öğrenmesine katkıda bulunduk.
Araç-gereçler yeterliydi.
Hemşireler standartlara göre bakım veriyorlardı.
Hemşirelik bakımının kalitesi iyiydi.
Temel hemşirelik becerilerini uygulama fırsatım oldu.
Hedeflere uygun sorumluluklar alabildim.
Hemşirelik sürecinin problem çözme becerimi geliştirmeye katkısı oldu.
Bakıma katılmak bilgilerimin kalıcılığını artırdı. 
Geribildirimler etkiliydi, kendimi geliştirmeme katkısı oldu.
Klinik eğitimin hedeflerine ulaşabildim.

Question Title

* 4. Anatomi II

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Sindirim, ürogenital, endokrin ve sinir sistemleri ile ilgili temel terim ve oluşumları
açıklayabilirim.
İnsan vücudunu oluşturan sistemleri ilişkilendirebilirim.
İnsan vücudunu oluşturan sistemler hakkında pratik uygulamalar yapabilirim.

Question Title

* 5. Fizyoloji

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Hücre ve organ sistemlerinin işlevsel mekanizmalarını, birbirleri ile ilişkilerini ve vücuttaki fizyolojik
kontrol mekanizmalarını açıklayabilirim.
Sağlıklı durumda vücut işlevlerin nasıl gerçekleştiğini ve patolojik durumlarda hangi fizyolojik
işlevlerde problemler olduğunu örneklerle açıklayabilirim.
Hücre membranının yapısını ve görevlerini, kas tiplerinde kasılma mekanizmalarını
tanımlayabilirim.
Kanın özellikleri ve kan hücrelerinin görevlerini, hemostaz, koagülasyon ve bağışıklık
mekanizmalarını tanımlayabilirim.
Kalbin pompalama işlevini, kalp faaliyetlerinin ve dolaşımın düzenlenmesi ile ilgili fizyolojik
mekanizmaları açıklayabilirim.
Solunumun fizyolojik mekanizmasını ve düzenlenmesini, kanda oksijen ve karbondioksitin
taşınma yolları ile ilgili süreçleri açıklayabilirim.
Böbreğin görevlerini, idrarın oluşum mekanizmasını, sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin
düzenlenmesinde yer alan temel mekanizmaları tanımlayabilirim.
Gastrointestinal kanalda besinlerin sindirim ve emilimi ile ilgili gerçekleşen olayları ve sindirim
enzim/hormonlarının işlevlerini ayırt edebilirim.
Nöronların ve sinapsların özelliklerini, merkezi ve periferik sinir sisteminin işlevsel yapısını ve
fonksiyonlarını açıklayabilirim.
Endokrin bezlerin ve hormonların fonksiyonlarını, hormonların az veya çok salgılanmaları
durumunda meydana gelen işlev bozukluklarını tanımlayabilirim.

Question Title

* 6. Davranış Bilimleri

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
İnsan davranışının temelini ve nasıl gerçekleştiğini açıklayabilirim.
İnsan duygularını ayırt edebilirim.
Farklı kişilik tiplerini ayırt edebilirim.
Farklı kültürleri ayırt edebilirim.
Toplumun insan davranışındaki etkisini tartışabilirim.
Duyguların davranışlara etkisini açıklayabilirim.

Question Title

* 7. İlk Yardım

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
İlk yardım kavramını ve öncelikli amaçlarını tanımlayabilirim.
Temel ilk yardım konularının temel ilkelerini tartışabilirim.
Koma ve şok pozisyonlarını açıklayabilirim.
Bebek, çocuk ve yetişkinlerde temel yaşam desteğini yapabilirim.
Temel ilk yardım uygulamalarını yapabilirim.
Taşımalardaki genel kuralları özetleyebilirim.
İlk yardım gerektiren durumlara duyarlı olabilirim.

Question Title

* 8. İngilizce II

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
İngilizce’nin temel dilbilgisi kurallarını tanımlayabilirim.
İngilizce’de temel seviye diyalogları yorumlayabilirim.
İngilizce dilini günlük ve akademik hayatında kullanabilirim.
Karşılaştırmalı yapıları kullanarak geçmiş deneyim ve gelecek planlarımı
ifade edebilirim.

Question Title

* 9. ÖĞRENCİNİN HEMŞİRELİK BECERİLERİ LABORATUVARINI DEĞERLENDİRME FORMU

  Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Beceri ilgi çekici ve merak uyandırıcıydı.
Kontrol listesi açık ve anlaşılırdı.
Laboratuvar araç ve gereçleri öğrenmemi kolaylaştırdı.
Öğrenme yöntemleri öğrenmemi kolaylaştırdı.
Laboratuvarda etkili bir öğrenme çevresi yaratılmıştı.
Öğretim elemanı becerinin demonstrasyonunu etkili yaptı.
Öğretim elemanı öğrenmeme yardımcı oldu.
Grup içinde birbirimizin öğrenmesine yardım ettik.
Öğrendiğim bilgileri beceriyi uygularken kullanabildim.
Beceriyi öğrenebileceğim sayıda tekrar edebildim.
Beceriye ayrılan süre öğrenmem için yeterliydi.
Grupta bulunan öğrenci sayısı uygundu.
Geribildirimler öğrenmeme ve kendimi tanımama katkıda bulundu.

T