Question Title

* 1. Şirketinizin iletişim bilgilerini yazınız.

Question Title

* 2. Şirketiniz hakkında diğer bilgileri yazınız.

Question Title

* 3. Firmanızın servis verdiği departmanları yazınız.

Question Title

* 4. Ürün kategorilerinizin yüzdesel dağılımını yazınız.

Question Title

* 5. Ürün gruplarınızı yazınız.

Question Title

* 6. Son 3 yıllık ihracatınızı USD cinsinden yazınız.

Question Title

* 7. Son 3 yıllık ihracatınızın ülke bazlı dağılımını yazınız.
Ör. 2016: Almanya(%40), İtalya(%30), İspan
ya(%30)

Question Title

* 8. Proje kapsamında katılmak istediğiniz hedef pazarları sizin için önem derecesine göre 1 ile 5 arasında değerlendiriniz. (1 en düşük, 5 en yüksek)

  1 2 3 4 5
Batı Avrupa
Doğu Avrupa
Kuzey Amerika
Güney Amerika
Rusya ve Türki Cumhuriyetler
Arap Körfezi ve İran
Kuzey Afrika
Orta ve Güney Afrika
Japonya ve Güney Kore
Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya

Question Title

* 9. Proje kapsamında katılmak istediğiniz faaliyetleri ihtiyacınız doğrultusunda 1 ile 5 arasında değerlendiriniz. (1 en düşük, 5 en yüksek)

  1 2 3 4 5
İhracat (Satış-Pazarlama) Danışmanlığı
Firma içi Süreçlerde Dijitalleşme
Pazara Yönelik Koleksiyon Geliştirme ve Trend Semineri
Pastal Verimliliği ve Kumaş Optimizasyonu
Fabrika Enerji Verimliliği
Modelhane Süreçlerinde Optimizasyon
Üretim (Bant) Verimliliği
Marka Denetimlerine Hazırlık ve Sosyal Uygunluk İyileştirme
E-Ticaret ve Dijital Pazarlama
İnsan Kaynakları ve Kurumsal Kapasite Geliştirme
Pazar Araştırması
0 / 9 yanıtlandı
 

T