ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI 2019 STANT AÇAN KURUMLAR DEĞERLENDİRME ANKETİ

Question Title

* 1. Adınız Soyadınız

Question Title

* 2. Kurumunuz

Question Title

* 3. E-Postanız

Question Title

* 4. Organizasyon hakkındaki görüşlerinizi lütfen 1 (en kötü) ile 7 (en iyi) arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5 6 7
Etkinlik ile ilgili bilgilendirme maillerini düzenli olarak aldım.
Etkinlik ile ilgili web sayfası bilgilendirmeler açısından yeterlidir.
Etkinlik ile ilgili sosyal medya hesapları günceldir.
Etkinlik ile ilgili sözleşme süreçleri etkin yürütüldü.
Fatura ve ödeme konularında sorun olmadı.
Sözleşme ve faturalandırma süreçlerinde ilgili belgeler kargo ile tarafımıza sorunsuz ulaştı.

Question Title

* 5. Etkinlik mekanı hakkındaki görüşlerinizi lütfen 1 (en kötü) ile 7 (en iyi) arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5 6 7
Konumu itibariyle uygundur.
Büyüklük ve altyapı olanakları yeterlidir.
Genel olarak temiz ve hijyeniktir.
Sunulan servis uygundur.
Çay, Kahve ve ara ikram sunumları uygundur.
Öğle yemekleri için sunulan imkan uygundur.
Konferans Ağırlama Programı (Conference Reception) zaman, mekan ve ikramlar olarak uygundur.

Question Title

* 6. Stant hizmetleri hakkındaki görüşlerinizi lütfen 1 (en kötü) ile 7 (en iyi) arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5 6 7
Kurumumuza ayrılmış stant alanı konum olarak uygundur.
Kurumumuza ayrılmış stant alanındaki teknik gereçler uygun ve yeterlidir.
Stant alanına görsellerimizin ve diğer malzemelerimizin yerleştirilmesi konusunda verilen hizmet uygundur.
Poster panoları nitelik olarak uygundur.
Posterlerin sergilenmesi konusunda yapılan sınıflandırma ve bilgilendirme uygundur.
Patent kitapçığı içerik ve kalite olarak uygundur.

Question Title

* 7. Kongre programı hakkındaki görüşlerinizi lütfen 1 (en kötü) ile 7 (en iyi) arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5 6 7
Oturum başlıkları uygundur.
Oturum süreleri uygundur.
Oturumlardaki konuşmacı sayısı uygundur.
Konuşmacıların yetkinlikleri uygundur.

Question Title

* 8. Ziyaretçi katılımı hakkındaki görüşlerinizi lütfen 1 (en kötü) ile 7 (en iyi) arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5 6 7
Katılımcı profilinin dağılımı uygundur.
Sanayi temsilcilerinin katılımı ve ilgisi yeterli ve uygundur.
Sanayi Ar-Ge Merkezlerinin de stant açması olumlu etki yapmıştır.
İkili görüşmeler yapılmış ve olumlu dönüşler alınmıştır.
Diğer TTO’larla işbirliği fırsatları doğmuştur.

Question Title

* 9. ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’nın Kurumunuz/Kuruluşunuz açısından önem derecesini lütfen 1 (en kötü) ile 7 (en iyi) arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5 6 7
Kurumsal görünürlük ve marka değeri için faydalıdır.
İşbirliği ağımızı genişletmek için faydalıdır.
Üniversite-sanayi işbirliği projeleri geliştirmek için faydalıdır.
Patentlerimizin ticarileştirilmesi için faydalıdır.
Akademik şirket kurma süreçlerinin iyileştirilmesi için faydalıdır.

Question Title

* 10. İkili görüşme (B2B) sisteminin uygunluğunu ve kullanım rahatlığını lütfen 1 (en kötü) ile 7 (en iyi) arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5 6 7
İkili görüşme mekanı uygundu.
İkili görüşme randevuları alabildik.
Somut iş bağlantısı veya başlangıcı yapabildik.

Question Title

* 11. Eklemek istediğiniz görüşleriniz varsa lütfen belirtiniz.

0 / 11 yanıtlandı
 

T