Bilgilendirilmiş Onam Formu

Bu çalışma İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında, yüksek lisans tezi olarak Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar Sideris’in danışmanlığında Dilan Özcan tarafından yürütülmektedir. Çalışma Türkiye’de yaşayan bireylerin psikolojik yardıma yönelik tutumlarını ve cinsel yönelimin bu tutumlar ile ilişkisini araştırmaktadır. Çalışmanın amacı bireylerin yardım arama tutumlarını ve bu süreçte farklı cinsel yönelimler için nelerin psikolojik yardım alma kararında etkili olduğunu anlamaktır.

Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır ve soruları tamamlamak yaklaşık 15-25 dakika sürmektedir. Bu çalışmaya katılmanın herhangi bir olumsuz etkisi olması beklenmemektedir. Yine de araştırma esnasında istediğiniz zaman anketleri doldurmayı bırakma ve araştırmadan çekilme hakkınız vardır.

Yardım arama tutumlarını anlamak, özellikle LGBT bireylerin tutum ve beklentileri açısından ruh sağlığı alanındaki kısıtlı bilgileri arttıracak ve ruh sağlığı alanında çalışanlar ve verilen hizmetlerin planlanması için faydalı olacaktır.

Bu formu imzalayarak araştırmaya katılmaya onay vermiş olacaksınız. Kimlik bilgileriniz araştırmanın hiçbir aşamasında sorulmayacaktır. Kimlik bilgisi içermeyen sayısal veriler gizli tutulacaktır ve sonuçlar yalnızca bilimsel araştırma ve yayın amacıyla kullanılacaktır.

Araştırmaya dair sorularınız veya iletmek istedikleriniz olduğu takdirde araştırmacıya dilanoezcan@hotmail.com e-postası adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Psikolojik danışmanlık ve destek için yönlendirme ihtiyacınız olursa araştırmacıya ulaşabilirsiniz. 

Question Title

* Araştırmaya katılım onayı:

T