ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI VE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ KONGRESİ 2019 ZİYRETÇİ DEĞERLENDİRME ANKETİ

Question Title

* 1. Adınız Soyadınız.

Question Title

* 2. Kurumunuz

Question Title

* 3. E-Posta Adresiniz

Question Title

* 4. Organizasyon hakkındaki görüşlerinizi lütfen 1 (en kötü) ile 7 (en iyi) arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5 6 7
Etkinlik ile ilgili bilgilendirme maillerini düzenli olarak aldım.
Etkinlik ile ilgili web sayfası bilgilendirmeler açısından yeterlidir.
Etkinlik ile ilgili sosyal medya hesapları günceldir.

Question Title

* 5. Etkinlik mekanı hakkındaki görüşlerinizi lütfen 1 (en kötü) ile 7 (en iyi) arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5 6 7
Konumu itibariyle uygundur.
Büyüklük ve altyapı olanakları yeterlidir.
Genel olarak ve ıslak hacimler temiz ve hijyeniktir.
Çay, Kahve ve ara ikram sunumları uygundur.
Öğle yemekleri için sunulan imkan uygundur.

Question Title

* 6. Kongre programı hakkındaki görüşlerinizi lütfen 1 (en kötü) ile 7 (en iyi) arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5 6 7
Oturum başlıkları uygundur.
Oturum süreleri uygundur.
Oturumlardaki konuşmacı sayısı uygundur.
Konuşmacıların yetkinlikleri uygundur.

Question Title

* 7. Sergilenen patentler hakkındaki görüşlerinizi lütfen 1 (en kötü) ile 7 (en iyi) arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5 6 7
Posterlerin sergilenmesi konusunda yapılan sınıflandırma uygundur.
Bilgilendirme için Fuar alanına yerleştirilen büyük ekranlar yararlıdır.
Stant alanlarında sergilenen görseller ve diğer malzemeler yeterli düzeyde bilgi içermektedir.

Question Title

* 8. İkili görüşme (B2B) sisteminin uygunluğunu ve kullanım rahatlığını lütfen 1 (en kötü) ile 7 (en iyi) arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5 6 7
İkili görüşme mekanı uygundu.
İkili görüşme randevuları alabildik.
Somut iş bağlantısı veya başlangıcı yapabildik.

Question Title

* 9. ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’nın Kurumunuz/Kuruluşunuz açısından önem derecesini lütfen 1 (en kötü) ile 7 (en iyi) arasında değerlendiriniz.

  1 2 3 4 5 6 7
Kurumsal görünürlük ve marka değeri için faydalıdır.
İşbirliği ağımızı genişletmek için faydalıdır.
Üniversite-sanayi işbirliği projeleri geliştirmek için faydalıdır.
Patentlerimizin ticarileştirilmesi için faydalıdır.
Akademik şirket kurma süreçlerinin iyileştirilmesi için faydalıdır.

Question Title

* 10. Eklemek istediğiniz görüşleriniz varsa lütfen belirtiniz.

0 / 10 yanıtlandı
 

T