Question Title

* 1. İşvereninizin sunduğu çalışma ortamı ne kadar rahat?

Question Title

* 2. İşe gidip gelirken kullandığınız ulaşım seçeneklerinden memnun musunuz?

Question Title

* 3. İşvereninizin sağlık sigortası diğer işverenlerinkinden daha mı iyi, yoksa daha mı kötü?

Question Title

* 4. İş yerindeki yemeklerden memnun musunuz?

Question Title

* 5. İşvereninizin hastalık izni politikası ne kadar adil?

Question Title

* 6. Genel olarak, şirketinizin çalışanlarına sunduğu yan haklardan memnun musunuz?

T