Değerli Kurum Yetkilisi,

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) A.Ş. hizmetlerini çeşitlendirmek, kalitesini ve etkililiğini artırmak ve sizlerin bu konulardaki beklentilerinizi anlamak amacıyla bu değerlendirme ve beklenti analiz çalışmasını bilgilerinize sunuyoruz.

Araştırmamız iki bölümden oluşmaktadır.

İlk bölümde Eskişehir ve yöresi için Ar-Ge, yenileşim (inovasyon) ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini destekleyecek hizmetler ve süreçler dikkate alındığında ATAP A.Ş.'nin etkisini sorgulamaya yönelik sorular yer almaktadır.

İkinci bölümde ise bölgede hangi hizmetlere gereksinim duyulduğunu öğrenmek üzere bazı seçenekler dikkatlerinize sunulmaktadır.

Çalışmaya katılımınız, gözlemleriniz ve yorumlarınız için teşekkür ederiz.
 
25% of survey complete.

T