Screen Reader Mode Icon

Anketimize Hoş Geldiniz

Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Geri bildiriminiz bizim için çok önemli.
Uluslararası Çalışma Örgütü -ILO SCORE programı kapsamında geliştirilen bu anketin temel amacı Covid 19 salgınının işletmeler üzerinde etkisini araştırmak ve politika oluşturmada girdi sağlamaktır. Bu çalışma Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İnsan Kaynakları Meslek Derneği tarafından yürütülmektedir.

Anketi doldurmanız yaklaşık 10 dakikanızı alacaktır. Verdiğiniz kişisel yanıtlar kesinlikle gizli tutulacak ve sadece araştırma raporunda kullanılacaktır. Uluslararası araştırma için değerli zamanınızı ayırdığınız için müteşekkiriz. 

Question Title

* 1. 1.1a Covid -19 salgını nedeniyle işletmedeki faaliyetlere ara verilmiş miydi?

Question Title

* 2. 1.1b.  Salgın dönemi boyunca resmi talimatlar dışındaki nedenlerle işletmedeki faaliyetlere ara verdiniz mi? (Lütfen size en uygun olan seçeneği işaretleyiniz)

Question Title

* 3. 1.2 Şu ana kadar Covid-19'un işletmeniz üzerindeki etkisi ne oldu? (Lütfen tek seçenek işaretleyiniz)

  Etkisi olmadı % 0-25 azaldı % 25-50 azaldı %50-100 azaldı Artış oldu Bilgim yok
Gelirler üzerinde
Siparişler üzerinde
İşgücü üzerinde
İşgücü verimi üzerinde

Question Title

* 4. 1.3. 2020 yılı için Covid-19'un işletmeniz üzerindeki etkisi konusunda beklentiniz;
(Lütfen tek seçenek işaretleyiniz)

  Etkisi olmaz % 0-25 azalır % 25-50 azalır %50-100 azalır Artış olur Bilgim yok
Gelirler üzerinde
Siparişler üzerinde
İşgücü üzerinde
İşgücü verimi üzerinde

Question Title

* 5. 1.4. Covid-19 nedeniyle şu ana kadar aşağıdaki konularda zorluklarla karşılaştınız mı?

  Evet Hayır Bilgim yok
Tedarik/ girdi malzeme yetersizliği
Çıktıların/mamul malların sevkiyatı
Nakit akışı sıkıntısı

Question Title

* 6. 1.5. Covid-19 nedeniyle 2020 sonuna kadar aşağıdakilerle ilgili sorun bekliyor musunuz?

  Evet Hayır Bilgim Yok
Tedarik/ girdi malzeme yetersizliği
Çıktıların/mamul malların sevkiyatı
Nakit akışı temininde sıkıntısı
İşgücünün etkin yönetiminde sıkıntı

Question Title

* 7. 1.6. Personel sıkıntısı çekiyor musunuz? Yanıt HAYIR ise izleyen soruya geçiniz; yanıt EVET ise hangi sebeplerle olduğunu lütfen belirtiniz.

  Temel Gerekçe Tali Gerekçe Bilmiyorum
Çünkü Covid 19 bulaştı
Çünkü enfekte olmaktan korkuyorlar
Çünkü karantinadalar/hareketleri kısıtlandı
Çünkü ailelerine bakıyorlar
Bölüm II

İş sağlığı ve güvenliği alanında hangi önlemleri alıyorsunuz?

Question Title

* 8. 2. 1. Çalışanlarınızdan virüse yakalanan oldu mu?

Question Title

* 9. 2.2. Çalışanları enfekte olmaktan korumak için neler yapıyorsunuz?
(uygun seçenekleri lütfen  işaretleyiniz)

Bölüm III

İşletmenizin krize karşı aldığı önlem

Question Title

* 10. 3.1. Krize yönelik şu anda hangi işlemleri yapıyorsunuz? (uygun seçenekleri lütfen işaretleyiniz)

Question Title

* 11. 3.2. İşteki faaliyetlerin azalması nedeniyle boşta kalan çalışanlarınız oldu mu? Yanıt HAYIR ise lütfen izleyen soruya geçiniz; yanıt EVET ise aşağıdaki uygun seçenekleri lütfen işaretleyiniz.

Bölüm IV

Hangi Desteklere İhtiyacınız Var?

Question Title

* 12. 4.1 İşinizi geliştirmeye katkısı bakımından aşağıdaki hizmetlerden en önemli üçünü öncelik sırasına göre sıralayınız.

  Birinci öncelik İkinci öncelik Üçüncü öncelik Önemsiz
Çalışma süresince enfeksiyonların önlenmesine yönelik rehberlik
İşin sürekliliğine yönelik öneriler
Ürün ve satış kanallarının çeşitlendirilmesine yönelik öneriler
İhracat ve lojistik kısıtlamaları ve gereksinimleri konusunda öneriler
Çevrimiçi işletme yönetimi eğitimi
Çevrimiçi personel eğitimi
Kriz sırasında iş hukukun uygulanmasına yönelik hukuki danışmanlık

Question Title

* 13. 4.2. Ne tür Devlet desteğine ihtiyacınız var? Aşağıdaki desteklerden en önemli üçünü önem sırasına göre sıralayınız.

  Birinci öncelik İkinci öncelik Üçüncü öncelik Önemsiz
Virüsün bulaşması ve yayılması hakkında daha fazla bilgiye
Krizle ilgili resmi tedbirler konusunda daha fazla netliğe
Maske, ısı ölçer vb. kişisel koruma ekipmanlarına
Kriz döneminde iş hukuki ve hukuki düzenlemelere yönelik danışmanlık
Nakit / kısa vadeli finansmana erişim
Kritik ürünler konusunda fiyat kontrolünün sağlanmasına
Sosyal güvenlik primleri, krediler veya vergiler konusunda ödemelerinin ertelenmesine
Çalışanların sosyal korumalarının genişletilmesine
V. Yanıtlayıcı Bilgisi

Question Title

* 14. 5.1 Hangi sektörde faaliyet gösteriyorsunuz?

Question Title

* 15. 5.2.a İşletmenizde çalışan toplam personel sayısı?

Question Title

* 16. 5.2. b. Toplam personel içinde beyaz yaka ofis personeli sayısı

Question Title

* 17. 5.2. c. Toplam personel içinde mavi yaka saha üretim personeli sayısı

Question Title

* 18. 5.3. İşletmenizin bulunduğu şehir

Question Title

* 19. 5.4. İşletmenizin hukuki statüsü

Question Title

* 20. İlave etmek istediğiniz hususlar varsa lütfen belirtiniz

Bu anketi cevapladığınız için teşekkür ederiz. 
Anket bulgularını size e-postayla göndermemizi ister misiniz?
Evetse, lütfen aşağıdaki alana e-postanızı yazınız.

Question Title

* 21. Adres

0 / 21 yanıtlandı
 

T