Anketimize Hoş Geldiniz

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 yılı Kalkınma Ajansları faaliyet temasını “Genç İstihdamı” olarak belirlemiştir. Tema kapsamında Kalkınma Ajanslarından, Sanayi ve Ticaret Odaları ve ilgili OSB Müdürlükleri ve sektörel kuruluşlar işbirliğiyle 15-34 yaş arası gençlere yönelik istihdam olanaklarını arttırıcı saha araştırmaları ve ihtiyaç analizi çalışmaları gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu kapsamda, il genelinde istihdam süreçlerinde en çok ihtiyaç duyulan alanların tespiti ile bu alanlara yönelik sağlanacak öncelikli eğitim, belgelendirme ve sertifikasyon başlıklarının belirlenmesi için aşağıda bulunan 6 soruluk ankete katılımınızı talep etmekteyiz.


T