Sayın Meslektaşım;

Pandemi sürecinde teorik derslerin işlenmesi konusunda pek fazla sorun yaşanmamış olsa da, birçok disiplinde yaygın olarak bulunan uygulamalı derslerin işlenmesi açısından sorunlar yaşanmıştır. Acil uzaktan öğretim sürecinde uygulamalı dersler yürütmek zorunda kalmış bir akademisyen olarak, sizlerin bu süreçte kazanmış olduğu deneyimlerin incelenmesi, uzaktan eğitim araştırmaları için büyük önem teşkil etmektedir. İçerisinde bulunduğunuz benzersiz koşullar nedeniyle her akademisyenin bu konuda farklı bir hikâyesi bulunmaktadır. Bu araştırmaya destek olabilmek adına, kişisel deneyimlerinizi ve görüşlerinizi elinizden geldiğince ayrıntılı biçimde aktarmanıza ihtiyaç duyuyoruz. Düşüncelerinizi bizlere anonim biçimde aktarmanıza olanak tanıyacak şekilde düzenlenmiş bu form sayesinde, kimliğiniz gizli kalacaktır. Formu doldurmak gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yanıtlarınızı tamamladığınızda BİTTİ butonuna tıklayınız. Ayıracağınız zaman ve araştırmamıza vereceğiniz değerli destek için teşekkür ederiz.

                      Doç. Dr. Nilgün TOSUN      Arş. Gör. Dr. Can MIHCI
                      nilgunt@trakya.edu.tr       canmihci@gmail.com


Question Title

* 1. Görev yapmakta olduğunuz üniversitenin statüsü:

Question Title

* 2. Unvanınız:

Question Title

* 3. Uygulamaya dayalı ders verdiğiniz alan:

Question Title

* 4. Pandemi öncesinde uzaktan ders verme deneyiminiz var mıydı?

Question Title

* 5. Acil uzaktan eğitim gerçekleştirilen süreçte uygulamaya dayalı derslerin işlenişi konusunda sahip olduğunuz deneyimlerinizi paylaşabilir misiniz?

Question Title

* 6. Acil uzaktan eğitim gerçekleştirilen süreçte, uygulamaya dayalı derslerinizde karşılaştığınız ve aşmak için kendi kişisel çabalarınız veya yaratıcılığınızı kullanmanızı gerektiren zorluklar olduysa, bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? (Hem zorlukların yaşandığı durumlar hem de bunları aşmak için nasıl eylemlere başvurduğunuz konusunda bilgi verebilirsiniz.)

Question Title

* 7. Bu sorunlarla karşılaştığınız süreçte, çözüm arayışlarınız esnasında kurum ya da birim yönetiminin sizi destekleyen ya da size engel teşkil eden uygulamaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Question Title

* 8. Tekrar uzaktan eğitime geçilmesi söz konusu olduğunda, uygulamalı derslerin işlenmesinde bu sorunları yaşamamak adına bireysel olarak nasıl tedbirler aldınız ya da nasıl hazırlıklar yaptınız?

Question Title

* 9. Tekrar uzaktan eğitime geçilmesi söz konusu olduğunda uygulamalı derslerin işlenmesinde sorunlar yaşanmaması adına önerileriniz nelerdir? (Karar vericilere, yöneticilerinize, meslektaşlarınıza ve öğrencilerinize)

T