Değerli İşverenler/İşveren Temsilcisi

Bu anket, hafif düzey zihin yetersizliği olan öğrencilerin devam ettiği özel eğitim meslek okulu meslek programlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla planlanan ihtiyaç analizi çalışması için hazırlanmıştır. Söz konusu anketin amacı, hafif düzey zihin yetersizliği olan çocuklara yönelik sunulan meslek eğitim programlarının etkinliğini ve işlevselliğini daha iyi anlamaktır.
Sizin değerli görüşleriniz ve geri bildirimleriniz doğrultusunda hafif düzey zihin yetersizliği olan çocuklara yönelik eğitim sunan meslek eğitim programlarını değerlendirmek ve geliştirmektir, Bu yüzden ankette yer alan sorular hafif düzey zihin yetersizliği olan çocuklara yönelik eğitim sunan meslek eğitim programlarının mesleki becerilerini ve istihdam olanaklarını göz önünde bulundurarak, söz konusu programların genel etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Lütfen ankette yer alan her bir soruyu dikkatli bir şekilde okuduktan sonra size en uygun seçeneği (x) işaretleyin.
Bu ankette hiçbir kişisel bilgi veya kimliğinizi açık edici bir betimleme yer almamaktadır. Verdiğiniz yanıtlar gizli tutulacak ve sadece genel sonuçlar üzerinde analiz amacıyla kullanılacaktır.
Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz. Sizlerin desteğiyle, çocuklarımızın geleceğini daha iyi şekillendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.
Saygılarımızla...
...

Question Title

* 1. Cinsiyetiniz

Question Title

* 2. Eğitim Düzeyiniz

Question Title

* 3. Mesleğiniz

Question Title

* 4. Mesleki Kıdeminiz

Question Title

* 5. İş yerinizin bulunduğu il/ilçe

Question Title

* 6. İş yeriniz

Question Title

* 7. İş yerinizin faaliyet alanı

Question Title

* 8. İş yerinizde çalışan toplam eleman sayısı

0 100
Temizle
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. İş Yerinizde Hafif Düzey Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Devam Ettiği Özel Eğitim Meslek Okullarından Mezun Eleman Sayısı

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. İş Yerinizde Hafif Düzey Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Devam Ettiği Özel Eğitim Meslek Okulundan Gelen Öğrenci Sayısı

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. İş yerinize staja gelen öğrencilerin meslek dalı

Question Title

* 12. Lütfen aşağıdaki ifadelere hangi ölçüde katıldığınızı işaretleyiniz.

  Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen Katılıyorum
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalı işyerinizde çalışmak için uygundur.
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalı bu iş yerinde çalışmak için gerekli bilgiyi kendisine  kazandırmıştır.
Öğrencinin  öğrenim gördüğü meslek dalı bu iş yerinde çalışmak için kendisinden istenen becerileri kazandırmıştır.
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalı bu işyerinde çalışabilecek yeterliliği kazandırmıştır.
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalı bireyin mesleki ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalı kendisine mesleki hayatında ihtiyaç duyduğu yaşam becerilerini kazandırmaktadır.
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalı kendisine mesleki hayatında ihtiyaç duyduğu iletişim becerilerini kazandırmıştır.
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalı kendisine mesleki hayatında ihtiyaç duyduğu sosyal becerileri kazandırmıştır.
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalı kendisine mesleki hayatında ihtiyaç duyduğu teknik becerileri kazandırmıştır.
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalı kendisine mesleki hayatında ihtiyaç duyduğu mesleki etik ve kuralları kazandırmıştır.
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalı kendisine bağımsız çalışabilme becerileri kazandırmıştır.
Özel gereksinimli bireylerin öğrenim gördüğü meslek dalı istihdam edilebilirlik açısından büyük öneme sahiptir.
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalı bu işyerinde staj yapmasına imkan tanımaktadır.
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalı bu iş yerinde çalışacak eleman ihtiyacını karşılamaktadır.
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalı bu işyerinde başarılı performans göstermesini sağlamaktadır.
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalının mezun olduktan sonra istihdam olanakları vardır.

Question Title

* 13. Sizce özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler aşağıdaki alanların hangilerinde eğitim alırsa daha fazla istihdam olanağına kavuşabilirler? (Lütfen en fazla 5 seçenek işaretleyiniz.)

Question Title

* 14. Anketi bitirmek için aşağıdaki kutucuğu işaretleyiniz.

T