Visual Literacy Scale

Question Title

* 1. Katılımcı numaranız olan TC Kimlik Numaranızın son 5 hanesini giriniz.

Yönerge: Aşağıda verilen görsellerdeki kişinin duygu durumunu "en iyi" yansıtan ilk iki seçeneği düşen menülerden seçerek işaretleyiniz. Seçtiğiniz duygu durumlarının görseldeki yoğunluğunu "az" için 1'den "çok" için 5'e kadar bir rakam seçerek işaretleyiniz.

Question Title

Görsel A

Görsel A

Question Title

Görsel B

Görsel B

Question Title

Görsel C

Görsel C

Question Title

Görsel D

Görsel D

Question Title

Görsel E

Görsel E

Question Title

Görsel F

Görsel F

Question Title

Görsel G

Görsel G

Question Title

Görsel H

Görsel H

Question Title

Görsel I

Görsel I

Question Title

Görsel J

Görsel J

Question Title

Görsel K

Görsel K

Question Title

Görsel L

Görsel L

Question Title

Görsel M

Görsel M

Question Title

Görsel N

Görsel N

Question Title

Görsel O

Görsel O

Question Title

Görsel P

Görsel P

Question Title

Görsel R

Görsel R

Question Title

Görsel S

Görsel S

Question Title

Görsel T

Görsel T

Question Title

Görsel U

Görsel U

Question Title

Görsel Ü

Görsel Ü

Question Title

Görsel V

Görsel V

Question Title

Görsel Y

Görsel Y

Question Title

Görsel Z

Görsel Z

T