Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası / Sakarya Chamber of Commerce And Industry

Sayın Üyemiz,

Küresel düzeyde etkili olan COVID-19 salgını çeşitli sosyo-ekonomik olumsuzluklara yol açmıştır. Bu salgının asgari hasarla atlatılması ve toparlanma sürecinin hızlandırılması amacıyla ulusal ve yerel düzeyde pek çok çalışma gerçekleştirilmektedir.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz değerli üyelerimizin bu süreçte yaşadığı sorunları, ihtiyaç ve beklentilerinizi belirlemek amacıyla "Üyelerimizin COVID-19 Salgınında Yaşadığı Sorunlar ve Beklentiler" araştırması başlatılmış olup, buna yönelik bir anket tasarlanmıştır.

Anket çıktıları karar alıcı makamlara raporlanarak sorunlarınızın çözümü, talep ve ihtiyaçlarınızın karşılanması için çalışmalar yapılacaktır.

Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Question Title

* 1. İletişim Bilgileri

Question Title

* 3. Hangi sektör/lerde faaliyet göstermektesiniz ?

Question Title

* 4. Çalışan sayınız

Question Title

* 5. 2020 YILI DEĞERLENDİRMESİ
-Pandemi sürecinde firmanızın öncelikli bulduğu konuları belirtiniz.

  Kesinlikle Öncelikli Öncelikli Kısmen Öncelikli Öncelikli Değil Kesinlikle Öncelikli Değil
Finansal Sorunlar
Gelirlerimi artırmak
Ürünlerimin veya hizmetlerimizin kalitelerini sürdürmek
Çalışanların sağlığı ve risk yönetimi

Question Title

* 6. Pandemi sürecinde iş faaliyetlerinizin durumu nasıldı ?

Question Title

* 7. COVID-19 süreci işletmenizi etkiledi mi?

Question Title

* 8. Pandemi sürecinde iş faaliyetlerinizde aşağıdaki konularda ne yönde değişiklik oldu?

  Büyük oranda artış oldu Kısmen artış oldu Değişmedi Kısmen azalış oldu Büyük oranda azalış oldu
Üretim/Hizmet
İç satışlar
İhracat
İstihdam
Yeni yatırım yapma planı

Question Title

* 9. Firmanızda 2020 yılında nasıl bir istihdam politikası uyguladınız?

Question Title

* 10. Aşağıdaki olası sorunlardan karşılaştıklarınızı ve işletmenize etki-etki derecesini belirtiniz

  Kesinlikle Etkisiz Etkisiz Ne etkili, ne etkisiz Etkili Kesinlikle Etkili
Üretim maliyetlerinde artış
Hammadde temininde sıkıntı
Ara ürün temininde sıkıntı
Likidite sıkıntısı
Ulaşım/taşımacılık maliyetlerinde artış
Ulaşım/taşımacılık hizmetlerine erişememe
Yurt içi ürün ve hizmet taleplerinde azalış
Yurt dışı ürün ve hizmet taleplerinde azalış

Question Title

* 11. Lütfen pandemi sürecinde ürün/hizmetlerinize yönelik varsa aşağıdaki durum değişimlerini evet/hayır olarak belirtiniz

  Evet Hayır
Kredi Kullandık.
Kredi Yapılandırdık.
Yatırımımızda erteleme oldu.
Giderlerimizi kıstık.
Yeni alım planı yaptık.
Yeni ödeme planı hazırladık.
Ek ürün/hizmet sunduk.
Yeni ihtiyaç ve talep analizi yaptık.
Yeni ekip yapılandırması gerçekleştirdik.

Question Title

* 12. Salgın döneminde dış finansal kaynaklardan yararlanma durumunuzu belirtiniz?

Question Title

* 13. Firmanızın faaliyetlerini düşündüğünüzde 2021 yılı için öngörüleriniz nelerdir?

  Çok olumlu Olumlu Değişmez Olumsuz Çok olumsuz Fikrim yok
Genel ekonomik öngörü
Üretim/hizmet
İç satış
ihracat
İstihdam
Ciro artışı
Yeni yatırım yapma planı

Question Title

* 14. Lütfen yaşadığınız sorunların çözümü, yeni ürün/hizmet sunumu ve yeni pazarlarda yer almak için gereksinim duyduğunuz taleplerinizi belirtiniz.

T