FİRMA BİLGİLERİ

Question Title

* 1. FİRMA BİLGİLERİ

İşletmede üretilen ana ve varsa ikincil ürünler nelerdir?

İşletmede kullanılan ana hammadde ve/veya montaj bileşeni nelerdir?

Question Title

* 3. İşletmede üretilen ana ve varsa ikincil ürünler nelerdir?

İşletmede kullanılan ana hammadde ve/veya montaj bileşeni nelerdir?

İşletmenizde Kaç vardiya çalışılmaktadır?

Question Title

* 4. İşletmenizde Kaç vardiya çalışılmaktadır?

İşletmenizde kaç kişi çalışmaktadır?

Question Title

* 5. İşletmenizde kaç kişi çalışmaktadır?

İşletmenizdeki mühendis sayısı

Question Title

* 6. İşletmenizdeki mühendis sayısı

İşletmenizdeki yıllık enerji maliyeti (elektrik, doğal gaz, kömür vb enerji harcamalarınızın toplamı)

Question Title

* 7. İşletmenizdeki yıllık enerji maliyeti (elektrik, doğal gaz, kömür vb enerji harcamalarınızın toplamı)

Yıllık enerji maliyetiniz toplam ciro içindeki payı

Question Title

* 8. Yıllık enerji maliyetiniz toplam ciro içindeki payı

Elektrik, doğal gaz veya kömür maliyetlerinin toplam enerji maliyetindeki yaklaşık  % olarak payları nelerdir?

Question Title

* 9. Elektrik, doğal gaz veya kömür maliyetlerinin toplam enerji maliyetindeki yaklaşık  % olarak payları nelerdir?

İşletmenizde mevcut enerji tüketen ekipman/ekipmanları işaretleyiniz.

Question Title

* 10. İşletmenizde mevcut enerji tüketen ekipman/ekipmanları işaretleyiniz.

Enerji verimliliğinde aşağıda belirtilen uygulamaları yapıyor musunuz?  İşletmenizde bu çalışmalar varsa işaretleyiniz, yoksa boş bırakınız

Question Title

* 11. Enerji verimliliğinde aşağıda belirtilen uygulamaları yapıyor musunuz?  İşletmenizde bu çalışmalar varsa işaretleyiniz, yoksa boş bırakınız

İşletmenizde bugüne kadar uygulanmış enerji tasarrufu önlemlerini işaretleyiniz

Question Title

* 12. İşletmenizde bugüne kadar uygulanmış enerji tasarrufu önlemlerini işaretleyiniz

İşletmenizde düzenli ölçüm yapmak için sahip olduğunuz cihazlar?

Question Title

* 13. İşletmenizde düzenli ölçüm yapmak için sahip olduğunuz cihazlar?

İşletmenizde son 3 yıl da enerji verimliliği ön etüt(check-up), detaylı etüt ve süreç analizi yapıldı mı?

Question Title

* 15. İşletmenizde son 3 yıl da enerji verimliliği ön etüt(check-up), detaylı etüt ve süreç analizi yapıldı mı?

İşletmenizde süreç (üretim) verimliliğini artırmak için hangi uygulamaları yapmayı düşünebilirsiniz

Question Title

* 18. İşletmenizde süreç (üretim) verimliliğini artırmak için hangi uygulamaları yapmayı düşünebilirsiniz

Enerji verimliliği ve/veya süreç analizi yapılmasının işletmenizde olumlu katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz.

Question Title

* 22. Enerji verimliliği ve/veya süreç analizi yapılmasının işletmenizde olumlu katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz.

İşletmenizin daha önce Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile bir çalışması oldu mu?

Question Title

* 23. İşletmenizin daha önce Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile bir çalışması oldu mu?

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde kurulacak ve Trakya bölgesine hizmet verecek Enerji ve Süreç Verimliliği Merkezinin işletmenize faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

Question Title

* 24. Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde kurulacak ve Trakya bölgesine hizmet verecek Enerji ve Süreç Verimliliği Merkezinin işletmenize faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde kurulacak olan bölgesel Verimlilik Merkezinin Trakya İmalat Sanayisine faydalı olup olmayacağı konusunda düşünceleriniz nelerdir.

Question Title

* 25. Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde kurulacak olan bölgesel Verimlilik Merkezinin Trakya İmalat Sanayisine faydalı olup olmayacağı konusunda düşünceleriniz nelerdir.

Trakya bölgesinde işletmelere ve özellikle KOBI'lere yönelik  olarak kurulması planlanan verimlilik danışmanlık merkezinde kimler çalışmalı öneriniz var mı?

Question Title

* 26. Trakya bölgesinde işletmelere ve özellikle KOBI'lere yönelik  olarak kurulması planlanan verimlilik danışmanlık merkezinde kimler çalışmalı öneriniz var mı?

T