Question Title

* 1. FİRMA BİLGİLERİ

Question Title

* 3. İşletmede üretilen ana ve varsa ikincil ürünler nelerdir?

İşletmede kullanılan ana hammadde ve/veya montaj bileşeni nelerdir?

Question Title

* 4. İşletmenizde Kaç vardiya çalışılmaktadır?

Question Title

* 5. İşletmenizde kaç kişi çalışmaktadır?

Question Title

* 6. İşletmenizdeki mühendis sayısı

Question Title

* 7. İşletmenizdeki yıllık enerji maliyeti (elektrik, doğal gaz, kömür vb enerji harcamalarınızın toplamı)

Question Title

* 8. Yıllık enerji maliyetiniz toplam ciro içindeki payı

Question Title

* 9. Elektrik, doğal gaz veya kömür maliyetlerinin toplam enerji maliyetindeki yaklaşık  % olarak payları nelerdir?

Question Title

* 10. İşletmenizde mevcut enerji tüketen ekipman/ekipmanları işaretleyiniz.

Question Title

* 11. Enerji verimliliğinde aşağıda belirtilen uygulamaları yapıyor musunuz?  İşletmenizde bu çalışmalar varsa işaretleyiniz, yoksa boş bırakınız

Question Title

* 12. İşletmenizde bugüne kadar uygulanmış enerji tasarrufu önlemlerini işaretleyiniz

Question Title

* 13. İşletmenizde düzenli ölçüm yapmak için sahip olduğunuz cihazlar?

Question Title

* 15. İşletmenizde son 3 yıl da enerji verimliliği ön etüt(check-up), detaylı etüt ve süreç analizi yapıldı mı?

Question Title

* 18. İşletmenizde süreç (üretim) verimliliğini artırmak için hangi uygulamaları yapmayı düşünebilirsiniz

Question Title

* 22. Enerji verimliliği ve/veya süreç analizi yapılmasının işletmenizde olumlu katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz.

Question Title

* 23. İşletmenizin daha önce Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile bir çalışması oldu mu?

Question Title

* 24. Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde kurulacak ve Trakya bölgesine hizmet verecek Enerji ve Süreç Verimliliği Merkezinin işletmenize faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

Question Title

* 25. Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde kurulacak olan bölgesel Verimlilik Merkezinin Trakya İmalat Sanayisine faydalı olup olmayacağı konusunda düşünceleriniz nelerdir.

Question Title

* 26. Trakya bölgesinde işletmelere ve özellikle KOBI'lere yönelik  olarak kurulması planlanan verimlilik danışmanlık merkezinde kimler çalışmalı öneriniz var mı?

T