Question Title

* 1. Şirketinizin iletişim bilgilerini doldurunuz.

Question Title

* 2. Şirketiniz ile ilgili diğer bilgileri doldurunuz.

Question Title

* 3. Şirketinizin dijital varlıkları ile ilgili bilgileri tamamlayınız.

Question Title

* 4. Şirketinizin üretim dağılımlarını yüzdesel bazda tamamlayınız.

Question Title

* 5. Şirketinizin ürün gruplarına göre dağılım yüzdelerini yazınız.

Question Title

* 6. Şirket olarak kullandığınız Koleksiyon hazırlama yöntemlerinizi belirtiniz.

Question Title

* 7. Şirketiniz ihracat yapıyor mu?

Question Title

* 8. Son 3 yıllık toplam ihracat rakamlarınızı Dolar bazında doldurunuz. İhracat yaptığınız ülkeleri ve toplam ihracatınız içerisindeki paylarını belirtiniz.

Question Title

* 9. URGE Projesinden beklentilerinizi belirtiniz.

  Önemsiz Kısmen Önemli Önemli Çok Önemli
Üretim Kapasitesini Geliştirmek
Robotik Üretim Süreçlerine Geçmek
Kullanılan Enerjide Optimizasyonu Sağlamak
Yeni İhracat Pazarları ve Müşterileri Bulmak
Güçlü Pazarlarda Satışları Arttırmak
Dijital Dönüşüme Yatırım Fırsatları Bulmak
Dijital Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetlerine Katılmak
Dijital Pazarlamada Güçlenmek ve E-Ticaret Satışlarını Artırmak
Yeni İhracat Pazarları / Müşterileri Bulmak

Question Title

* 10. İşletmede ve üretimde kullandığınız yazılım ve programlar hakkında size uygun seçenekleri tamamlayınız.

  Kullanıyoruz 1 Yıla Kadar Kullanmaya Başlayacağız 5 Yıla Kadar Kullanmaya Başlayacağız Kullanmayı Düşünmüyoruz
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Yazılımı
İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM) Yazılımı
Entegre E-Ticaret Yazılımı (işletmenin stok, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi gibi yazılımlar ile entegre çalışan)
Özerk E-Ticaret Yazılımı (işletme yazılımlarından bağımsız sadece dış dünyaya açık)
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Yazılımı
E-Fatura Yazılımı
Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) Yazılımı
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı
İşletme Süreç Yönetimi (BPM) Yazılımı
İş Zekası (BI) Yazılımı
Üretim Yürütme (MES) Yazılımları
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) Yazılımı
Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Yazılımı
Muhasebe ve Finansman Yazılımları
Ofis Yazılımları (hesaplama tabloları vb.)
Üretim Otomasyon Yazılımları

T