Türkiye’de Hak Temelli İzleme: İzleme İnisiyatiflerinin İzlenmesi ve İzlemenin Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi Projesi Anket Çalışması

Bu anket çalışması, cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürütenlerin katılımıyla 2011 yılında kurulmuş olan Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin (CEİD) Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı kapsamında destek alarak yürüttüğü “Türkiye’de Hak Temelli İzleme: İzleme İnisiyatiflerinin İzlenmesi ve İzlemenin Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi Projesi”nin bir bölümünü oluşturmaktadır. Proje kapsamında Türkiye’de izleme-değerlendirme çalışmalarının haritalamasını da yapmayı amaçlıyoruz.
Haritalama çalışmasının birinci aşaması için hazırladığımız bu kısa soru kâğıdı ile hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin izleme-değerlendirme çalışması yapıp yapmadıklarını, hangi çalışmalarını bu kapsamda değerlendirdiklerini ve genel olarak izleme-değerlendirmeye ilişkin görüşlerini öğrenmek istiyoruz.
Çalışmanın ikinci aşaması, bu soru kâğıdına verilen yanıtlar çerçevesinde oluşturulan örneklem üzerinden izleme-değerlendirme çalışması yürüten sivil toplum örgütleri ile yapılacak mülakatlardan oluşuyor. Bu mülakatlar aracılığıyla Türkiye’de sivil toplum örgütleri tarafından yürütülen izleme-değerlendirme çalışmalarına ilişkin birikimi ve hak temelli izleme yapmak için sivil toplum örgütlerinin kapasite ihtiyacını ortaya koymayı amaçlamaktayız.
Projeye katılmanız ve bu konuda örgütünüzün deneyimlerini bizlerle paylaşmanız, Türkiye’de izleme-değerlendirme çalışmalarına yönelik artmakta olan ihtiyacı göstermek açısından çok değerlidir.
Sizlerden, aşağıda yer alan bu kısa soru kağıdını yanıtlarken öncelikle https://tr.surveymonkey.com/s/CEID linkini kullanmanızı, linki kullanmada sorun yaşamanız halinde soru kâğıdını doldurarak 4 Ağustos 2014 tarihine kadar aşağıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden e-mail, faks veya posta aracılığıyla iletmenizi bekliyoruz. Ayrıca soru kâğıdının doldurulması aşamasında ihtiyaç duyabileceğiniz ek bilgiler için de aynı iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Proje Ekibi : Ayça Kurtoğlu, Gökçe Bayrakçeken Tüzel, Gülsen Ülker
İletişim Kişisi: Gülsen Ülker


İletişim Bilgileri:
Adres: CEİD Üsküp Sokak No:1/7 Kavaklıdere 06680 Ankara
Tel: 0312 428 18 20 Cep (Mobil) Tel: 0507 179 71 33
Faks: 0312 428 18 22 E-mail: ceidarastirma@gmail.com www.ceid.info.tr

Anketimize katılarak çalışmamızı desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak sorulara geçmeden önce onay formunu doldurmanızı rica ediyoruz.

Question Title

* 1. Beyan:

Yürüteceğimiz anket çalışması ile toplanacak bilgiler proje kapsamında yapılacak analizlerde kullanılacak ve istatistiksel bilgi olarak sunulacaktır. Örgütünüze ait veriler hiçbir şekilde üçüncü şahıslara verilmeyecektir.
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği


Onay Mektubu:

"Yukarıda bahsi geçen koşullar çerçevesinde anket çalışmasına katılmayı kabul ediyoruz. Aşağıda kurum ve yetkili kişi isimleri sağlanmıştır."

T