Question Title

* 1. Soyadı

Question Title

* 2. Adı

Question Title

* 3. Doğum Tarihi

Tarih

Question Title

* 4. Uyruk

Question Title

* 5. İkametgâh yeri

Question Title

* 6. E-posta

Question Title

* 7. Telefon Numarası

Question Title

* 8. STK İsmi

Question Title

* 9. İşbu formla, aşağıdaki tematik alanlarda gerçekleştirilecek Proje Hazırlama ve İşbirliği Çalıştayları'na katılmaya başvurduğumu beyan ederim.

Question Title

* 10. Eğitim

Question Title

* 11. Mevcut çalışma durumu

Question Title

* 12. STK'da geçirilen yıl

Question Title

* 13. Özel durumunuz (engel, alerji, diyabet,  gıda entoleransı, diğer) varsa lütfen belirtiniz. Cevabın evet olması halinde, proje ofisi ayrıntılar hakkında başvuranla doğrudan iletişime geçecektir.

Question Title

* 14. Çalıştaya şehir dışından katılan ve 6 yaş altı çocuğu olan katılımcılara, talep edilmesi durumunda, çalıştayın gerçekleştiği ilde 5 gün boyunca günlük bakım hizmeti sunulacaktır. Bu hizmetten faydalanmak istiyorsanız lütfen belirtiniz. Cevabın evet olması halinde, proje ofisi ayrıntılar hakkında başvuranla doğrudan iletişime geçecektir

Lütfen aşağıdaki soruları kısaca yanıtlayarak proje fikrinizi belirtiniz

Question Title

* 15. Kuruluşunuzun faaliyetlerini kısaca özetleyiniz (amacı, dahil olduğu özel gruplar vb.)?

Question Title

* 16. Aşağıdaki listeden hangileri proje fikrinizi en iyi şekilde anlatır?

Lütfen en fazla 2 seçeneği işaretleyiniz

Question Title

* 17. Lütfen proje fikrinizi kısaca anlatınız (yürüteceğiniz faaliyetler, sağlayacağınız imkânlar vb.).

Question Title

* 18. Projeniz daha önce diğer kuruluşlar tarafından desteklendi mi? (Desteklendiyse lütfen kuruluşun/kuruluşların adını belirtiniz):

Question Title

* 19. Bu projede diğer kuruluşlarla ortaklık ve/veya işbirliği halinde çalışmak ister misiniz? (Cevabınız evetse lütfen ortak kuruluş/kuruluşların adını ve kamu ya da özel kuruluş olup olmadığını/olmadıklarını belirtiniz):

Question Title

* 20. Ortak Kurum/Kuruluşun Adı

Question Title

* 21. Ortak Kurum/Kuruluşun Durumu

Question Title

* 22. Ortak Kurum/Kuruluşun Adı

Question Title

* 23. Ortak Kurum/Kuruluşun Durumu

Question Title

* 24. Ortak Kurum/Kuruluşun Adı

Question Title

* 25. Ortak Kurum/Kuruluşun Durumu

Question Title

* 26. Projenin öngörülen başlangıç tarihi

Tarih

Question Title

* 27. 1.     Projenin öngörülen bitiş tarihi

Tarih

Question Title

* 28. Daha önce Proje Döngü Yönetimi'ne ilişkin herhangi bir eğitime katıldınız mı?

Question Title

* 29. Evet ise belirtiniz

0 / 29 yanıtlandı
 

T