2019 n-CoV Salgını Hakkında 112 Ve Acil Servis Çalışanlarının Bilgi, Tutum Ve Davranışları Anketi

 Değerli katılımcı,
Bir araştırma çalışmasına katılmanız istenmektedir. Katılmak isteyip istemediğinize karar vermeden önce araştırmanın neden yapıldığını bilgilerinizin nasıl kullanılacağının çalışmanın neleri içerdiğini ve olası yararlarını risklerini ve rahatsızlık verebilecek konuları anlamanız önemlidir. Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okumak için zaman ayırınız.
Bu anket çalışması KSÜ Tıp fakültesi Etik Kurul onayı ile yürütülmekte olup ülke genelinde Bilindiği üzere acil servisler ve 112 acil servis tüm salgın hastalıklarda hastaların çoğunluğunun ilk başvuru yeri olmaktadır. Bu durum acil servis ve 112 acil servis çalışanlarının enfekte olma ihtimalini artırmakta ve çalışanlar üzerinde de ciddi bir anksiyete yaratmaktadır. 2019 n-CoV salgını pandemik hale geçmiş ve henüz ülkemizde pozitif vaka bildirilmemiştir. Araştırma ülkemizde halen salgına neden olmamış 2019 n-CoV salgını hakkında acil servis ve 112 çalışanlarının bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek; salgın olması halindeki davranışlarını değerlendirmek; salgın öncesi ve muhtemel salgın sırasındaki anksiyete düzeylerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ankete katılımda gönüllülük esası temel alınmıştır. Anket içeriğinde kişisel hiçbir verinin yer almaması yanısıra anketin tüm datası Surveymonkey Enterprise güvencesi altındadır. Bu adımından sonra ankete başlayacaksınız katılımınız için teşekkürler.
 Dr. Öğretim Üyesi Ali İhsan Kilci

Question Title

* 1. Yaş

Question Title

* 2. Cinsiyet

Question Title

* 3. Çalışılan şehir

Question Title

* 4. Çalışılan kurum

Question Title

* 5. Medeni hal

Question Title

* 6. Çocuğunuz var mı?

Question Title

* 7. En küçük çocuğunuzun yaşı

Question Title

* 8. Mezuniyet durumu

Question Title

* 9. Gelir durumu

Question Title

* 10. Herhengi bir kronik hastalığınız var mı?

Question Title

* 11. 112 ve Acil servisteki göreviniz

Question Title

* 12. 2019 n-CoV salgını hakkında düşünmek sizi endişeli hissettiriyor mu?

Question Title

* 13. 2019 n-CoV salgın tehdidini düşündüğünüzde yakınlarınız için endişeleniyor musunuz?

Question Title

* 14. 2019 n-CoV’un ülkemizde salgına neden olabileceğini ne ölçüde düşünüyorsunuz?

Question Title

* 15. 2019 n-CoV ile enfekte olma olasılığınızın ne kadar olduğunu değerlendiriyorsunuz?

Question Title

* 16. 2019 n-CoV ile enfekte olursanız, ne ölçüde ağır hasta olacağınızdan endişeleniyorsunuz?

Question Title

* 17. 2019 n-CoV tehdidi acil serviste çalışma isteğinizi ne ölçüde etkiledi?

Question Title

* 18. 2019 n-CoV tehdidi seyahat planlarınızı ne ölçüde etkiledi?

Question Title

* 19. Standart koruyucu önlemleri (örn. el antisepsisi, eldiven, önlük) çalışırken ne sıklıkta kullanırsınız?

Question Title

* 20. Enfekte olamamak için hangi önlemleri aldınız ve/veya alırsınız? Birden fazla seçenek işaretlenebilir.

Question Title

* 21. 2019 n-CoV ülkemizde tespit edilse kişisel korunma önlemlerinizi kullanımınızı ne ölçüde etkiler? (örn. el dezenfektanı, maske takma) ?

Question Title

* 22. 2019 n-CoV salgını konu hakkındaki haberleri takip etme sıklığınızı ne ölçüde arttırdı?

Question Title

* 23. 2019 n-CoV salgını hakkında medyadaki haber kaynaklarını ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

Question Title

* 24. Basılı medya haber kaynaklarını ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

Question Title

* 25. Görsel medya(TV)haber kaynaklarını ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

Question Title

* 26. Sosyal medya haber kaynaklarını ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

Question Title

* 27. İnternet haber kaynaklarını ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

Question Title

* 28. Radyo yayını haber kaynaklarını ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

Question Title

* 29. 2019 n-CoV hakkında ne ölçüde yeterli bilgiye sahip olduğunuzu düşünüyorusunuz? 

Question Title

* 30. Acil serviste çalışmanın sizi büyük bir riske soktuğunu ve kendinizi daha telaşlı hale getirdiğini düşünüyormusunuz?

0 / 30 yanıtlandı
 

T