Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. İsim/Soyisim

Question Title

* 2. Kurum Adı

Question Title

* 3. Kurumdaki görevi

Question Title

* 4. Faaliyet Gösterilen İl/İller

Question Title

* 5. Faaliyet alanı

Question Title

* 6. Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve Gümrük Birliği (GB) konusunda bilgi sahibi misiniz?

Question Title

* 7. GB’nin işleyişi ile ilgili bilgi seviyenizi aşağıdaki seçeneklere bakarak belirtir misiniz?

Question Title

* 8. GB’nin işleyisi ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisine katildiginizi belirtir misiniz?

Question Title

* 9. GB’nin Türkiye ekonomisine faydası ile ilgili aşağıdaki maddelerden hangisine katıldığınızı belirtiniz.

Question Title

* 10. Sizce asağıda belirtilen alanlarda GB Türkiye ekonomisine ne derece fayda sağlamıştır?

  Çok faydalı olmuştur Biraz fayda sağlamıştır Fayda saglamamistir Zarar vermistir Fikrim yok/Bilmiyorum
Sanayii ürünleri ihracatını artırmıştır ve çeşitlenmiştir.
Türkiye’nin dışa açılımını sağlamıştır.
Tüketicinin daha kaliteli ve ucuz ürünlere erişimini kolaylaştırmıştır.
Üretim standartlarını yükseltmiştir.

Question Title

* 11. GB nin genişletilmesi konusundaki fikrinizi aşağıdaki şıklara bakarak belirtiniz. 

Question Title

* 12. Sizce GB’nin tarım ve hizmetler sektörüne genişletilmesinin bu sektörlere katkısı ne olabilir?

  Katılıyorum Biraz katılıyorum Katılmıyorum Bilgim yok
Tarımda verimliliğin artmasını sağlayacaktır.
Hizmet sektörüne standartlar getirecektir.
Tarım ürünlerinde gıda güvenliği standartlarını iyileştirecektir.
Vize kolaylığı sağlayacaktır.

Question Title

* 13. Sivil toplum kuruluşlarının GB müzakerelerine katılması ile ilgili görüşlerinizi belirtir misiniz?

  Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum
Müzakere süreçlerine aktif olarak katılmalıdır.
Müzakere süreçlerinde danışma merci olarak yer almalıdır.
Müzakere süreçlerinde gözlemci olarak yer almalıdır.
Müzakere süreçlerinde yer almamalıdır.
0 / 13 yanıtlandı
 

T