Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı – TTGV (www.ttgv.org.tr), Türkiye’de özel sektörün teknoloji ve yenilikçilik kapasitesini destekleyerek, teknolojinin gerçek dünya ile buluşturulması amacı ile faaliyet göstermektedir. TTGV olarak, dijital teknolojilerde son yıllarda ortaya çıkan hızlı gelişim ve maliyet düşüşlerinin önümüzdeki yıllarda tüm sektörlerde rekabetçiliğin en önemli araçlarından biri olacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, firmalarımızın dijital yetkinliklerini geliştirmek üzere dijital inovasyon yönetimi ve dijital teknoloji kullanımı seviyelerini belirlemek ve dijital dönüşüm sürecinde destek olabilmek amacı ile çeşitli  araçlar geliştiriyoruz.

Sanayide dijital dönüşüm yolculuğunda yerli teknoloji tedarikçileri ve çözüm ortaklarının daha çok yer almalarının sağlanmasını önemli bir gereksinim olarak görüyoruz.  Dijital dönüşüm aracımız ve yetkin uzman havuzu ile gerçekleştireceğimiz analiz-tanılama-yol haritası oluşturma sürecini dijital teknoloji tedarikçileri önerileri ile tamamlamak istiyoruz.

Bu doğrultuda, ilk adım olarak dijital teknolojiler konusunda çalışan işletme ve girişimcilerimizin bir envanterini oluşturmak istiyoruz.

Bir sonraki sayfada tanımlanan teknoloji alanlarından birinde faaliyet gösteriyorsanız dijital teknoloji ürün veya hizmetlerinizle sizleri veri tabanımızda yer almaya çağırıyoruz.

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T