A. Aday Başvuru Formu

EPDAD Yönetim Kurulu Başkanlığına,

Tarafınızca düzenlenecek Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı’na katılmak istiyorum. Değerlendirici Sertifikası aldıktan sonra EPDAD tarafından yapılacak program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerinde gönüllü olarak görev almayı taahhüt ediyorum. Gereği için arz ederim.
 
Başvuru formunda belirttiğiniz görüşler ve kişisel bilgileriniz EPDAD değerlendirici aday havuzunda muhafaza edilecektir. Bilgileriniz üçüncü kişi veya kurumla paylaşılmayacak, değerlendirici eğitimlerinin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Bu formu doldurmanız durumunda kişisel bilgileriniz ve cevaplarınızın yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda kullanılmasına rıza ve onamınız olduğu kabul edilecektir.

EPDAD KVK Aydınlatma Metni için tıklayınız.

Question Title

* 1. Ad Soyad:

Question Title

* 2. Unvan:

Question Title

* 3. Lütfen eğitim bilgilerinizi giriniz: (Kurum ve alan bilgisi şeklinde giriniz. Örneğin: Topkapı üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim gibi.)

Question Title

* 4. Lütfen iletişim bilgilerinizi giriniz.

Question Title

* 5. Lütfen çalışma durumunuzu işaretleyiniz.

Question Title

* 6. Lütfen üniversite, fakülte, bölüm ve ana bilim dalı bilgilerinizi giriniz. (Emekli iseniz son görev yaptığınız kuruma göre doldurunuz).

B. Değerlendirici Eğitimi Değerlendirici Adayı Görüş Formu
Sayın Değerlendirici Adayı,

Bu anket değerlendirici eğitimi hakkında paydaş görüşlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ankette yer alan sorular, sizlere verilecek değerlendirici eğitiminin süre, içerik, eğitimin veriliş şekli, materyal vb. konularına yöneliktir.
Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Question Title

* 7. Program değerlendirme ve akreditasyon konularında kurum içi veya kurum dışı deneyim ve bilgileriniz varsa yazınız?

Question Title

* 8. Verilecek değerlendirici eğitimi kapsamında hangi konuların yer almasını istersiniz?

Question Title

* 9. Değerlendirici eğitimini ne şekilde almayı tercih edersiniz? Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.

Question Title

* 10. Eğitimin çevrim içi verilmesi durumunda eğitime katılım için haftada kaç saat zaman ayırabilirsiniz?

Question Title

* 11. Eğitimin yüz-yüze verilmesi durumunda eğitime katılmak için hafta sonu kaç gün ve kaç saat zaman ayırabilirsiniz?  Lütfen gün sayısı ve toplam saat yazınız.

Question Title

* 12. Eğitimin harmanlanmış biçimde çevrimiçi ve yüz-yüze verilmesi durumunda eğitime katılmak için hafta içi - hafta sonu kaç gün ve kaç saat zaman ayırabilirsiniz? Gün sayısı ve toplam saat yazınız.

Question Title

* 13. Değerlendirici eğitimi sonunda eğitimin etkililiğinin belirlenmesine (ölçme-değerlendirme yöntemine) yönelik görüş ve önerileriniz nelerdir?

Question Title

* 14. Belirtmek istediğiniz açıklama, görüş veya önerileriniz varsa bu kısma yazabilirsiniz.

T