Tanım ve Hedefler

Dünya Yutma Günü'nün amacı; yutma bozuklukları, nedenleri, erken teşhisi, komplikasyonları ve tedavisi hakkındaki bilgi düzeyini artırmak için sağlık çalışanlarına ve kamuya yönelik dünya çapında bir bilinçlendirme kampanyasına sahip olmaktır.

 

Avrupa Yutma Bozuklukları Derneği (ESSD), Dünya Yutma Günü haftası (bu yıl 10 Aralık Pazartesi’nden 14 Aralık 2018 Cumartesiye kadar) boyunca orofarengeal disfaji için kaç hastanın nasıl tarandığına ve/veya değerlendirildiğine, hangi tarama ve değerlendirme araçlarının kullanıldığı, hangi hastaların taranıp değerlendirildiği ve orofarengeal disfajinin nasıl rapor edildiğine dair veri toplamak için kısa bir anket yaparak Dünya Yutma Günü'ne katılmaktadır. ESSD yararlı bilgilerin toplanmasına ek olarak sağlık raporlarında disfaji için ICD kodlarının kullanımını ve durumun görünürlüğünü arttırmaya teşvik etmektedir.

 

ESSD Dünya Yutma Günü Anketi, 2011 yılında yapılan pilot bir anket ile 2014 yılından beri her yıl yürütülmektedir. Anket şu anda on bir dilde sunulmaktadır ve dünyanın dört bir yanındaki disfaji uygulayıcıları tarafından yanıtlanmaktadır.

T