Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. 2021 Yılı ihracat artışına bakarak firmanızın ihracatını değerlendirebilir misiniz? Firmanız ihracatı sektör geneli ile benzer bir büyüme gösterdi mi?

Question Title

* 2. İhracat artışını görmek görece daha kolay olsa da çoğu zaman birim ihracat fiyatlarımızı çok net göremiyoruz. 2021 yılını 2020 yılı ile karşılaştırdığınızda birim "karlılığınızın" arttığı veya azaldığı yönündeki görüşünüz nedir?

Question Title

* 3. İçinde bulunduğumuz dönemde üretim ve ihracatta yaşadığınız en önemli problemleri, 2022 yılı ihracatını etkileyebilecek unsurları belirtebilir misiniz? (Birden çok şık işaretleyebilirsiniz)

  1. Derece Önemli 2. Derece Önemli 3. Derece Önemli 4. Derece Önemli 5. Derece Önemli 6. Derece Önemli 7. Derece Önemli
Finansmana erişim (kredi bulamama veya yeterli kredi limiti alamama)
Finansman maliyeti (kredi faizlerinin yüksek olması)
Pazarlama (Fuar ve yurtdışı seyahatlerin kısıtlanması)
Hammadde ve ambalaj benzeri ara girdi maliyetlerinin yüksekliği
Enerji Fiyatlarının Yüksekliği
Enerji Arzında Olası Ksıtlamalar
Maliyetler ve dış talep konusunda belirsizlik

Question Title

* 4. Birçok uzman, pandemi sonrası dünyada gerek enerji gerekse hammadde ve lojistik maliyetlerinin eski alışılmış seviyelerine tekrar geri gelmeyeceğini öngörmekte. Bu bilgiler ışığında sizce ihracatımızın geliştirilebilmesi için kamu tarafından hangi adımların atılmasını istersiniz?

Question Title

* 5. 2022 yılında yeni müşterilere ulaşabilmek için hangi yöntemleri tercih etmeyi planlıyorsunuz?
Lütfen önem sırasına göre işaretleyiniz.

  1.Derece Önemli 2.Derece Önemli 3.Derece Önemli 4.Derece Önemli 5.Derece Önemli
Yurtdışı Fuarlara Katılmayı Planlıyoruz
Yurt İçinde Düzenlenen Fuarlara Katılarak Yurt Dışındaki Alıcılara Ulaşmayı Planlıyoruz 
Bireysel Müşteri Ziyaretlerimizi Arttırmayı Planlıyoruz
Sektörel Heyetler, Invitation Only Benzeri Organizasyonlara Katılım Planlıyoruz
Online Ortamda Müşteriye Ulaşmayı Planlıyoruz (Zoom Üzerinden Toplantılar, Portaller vb) 

Question Title

* 6. 2022 yılı ihracatınız için öngörünüz nedir?

Question Title

* 7. EVSİD olarak ev ve mutfak eşyaları sektörünün gelişimi için ne tür adımların atılmasını önerirsiniz?

Question Title

* 8. Anket Katılımcı Bilgileri

0 / 8 yanıtlandı
 

T