Screen Reader Mode Icon
Değerli Sektör Temsilcimiz,

Hatırlayacağınız gibi, 2021 yılı ilk ayına ilişkin ihracat verilerini Şubat ayının başında sizlerle paylaşmıştık. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerini kullanarak hazırladığımız Ocak 2021 ihracatımızın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %12,4 oranında artmış olması bizleri çok memnun etti.

Bununla birlikte, ihracatımızdaki artış olumlu olsa da, içinde bulunduğumuz dönemde yaşanan hammadde ve lojistik sıkıntıları, ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından hepimizi düşündürüyor. Sorunun çözümüne yönelik Ticaret Bakanlığı’na ve ortak kamuoyu oluşturulması adına ilgili Sanayi ve Ticaret Odaları ile İhracatçı Birliklerine durumu ileterek gerekli girişimlerde bulunmuş olmakla birlikte, konunun daha net ve verilere dayalı olarak ilgili kurumlara ulaştırılabilmesi için görüşlerinize ihtiyaç duyuyoruz.

Bu kapsamda hazırladığımız aşağıdaki 8 soruluk kısa anketimizi doldurarak konunun çözümüne yönelik katkıda bulunabilirsiniz.

Saygılarımızla,
İrem Uzunöz
EVSİD Genel Sekreteri

Question Title

* 1.
Sizce ihracatın önündeki problemler nelerdir? Lütfen öncelik sırasına göre işaretleyiniz. 1 En önemli, 5 en az önemli olacak şekilde.

Question Title

* 2.
Hammadde fiyatlarındaki artışlar firmanızın üretimini etkiledi mi?

Question Title

* 3. Hammadde fiyatlarındaki artış firmanızda ek finansman ihtiyacı doğurdu mu? Muhtemel finansman ihtiyacını nasıl karşılamayı planlıyorsunuz?

Question Title

* 4.
Sizce hammadde artışlarını kontrol edebilmek için neler yapılabilir?

Question Title

* 5.
TİM verilerine göre Ocak 2021 ihracatımız pandemi öncesi Ocak ayı ihracatımıza göre %12.4 artmış gözüküyor. Firmanız açısından bu dönem ihracatınızı değerlendirebilir misiniz?

Question Title

* 6. Pandeminin aynı düzeyde devam etmesi durumunda 2021 yılının ilerideki aylarında ihracatınız için öngörünüz nedir?

Question Title

* 7.
2020 yılının ilk 10 aylık verilerine baktığımızda sektör birim ihracat değerimizin %1,3 oranında artarak 3.21$/kg’ den 3.25$/kg ye geldiğini görüyoruz. Oysaki aynı dönemde Polonya birim ihracat değerini %21 arttırarak 6.43$ a, İtalya %24 artışla 8.47$/kg ye yükseltmiş durumda.

Türkiye olarak ihracat birim değerimizi arttırmanın aslen ihracat rakamımızın arttırılmasından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizce ihracat birim fiyatımızı arttırmak için hangi adımları atmalıyız?

(Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)

Question Title

* 8.
EVSİD olarak kurulduğumuzdan buyana sektörün gelişimi için faaliyetlerde bulunuyoruz. Gerek URGE projeleri gerekse sektörel bazda heyetler düzenleyerek özellikle içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreçte firmalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Öteyandan sektörün sorunlarını kamuoyuna taşıyarak doğru ve yerinde veriler ile farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz.

Bunların dışında EVSİD olarak sektöre yönelik ne tür faaliyetlerin yapılmasını önerirsiniz.

Question Title

* 9. Anket Katılımcı Bilgileri

0 / 9 yanıtlandı
 

T