Sizi Facing Academic Integrity Threats (FAITH linki) adlı bir araştırma projesine katılmaya davet ediyoruz. Proje, Erasmus+ Stratejik Ortaklık (Proje Numarası 2021-1-TR01-KA220-HED-000027559) aracılığıyla AB tarafından finanse edilmektedir ve beş ortak kurumu içermektedir: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye), Avrupa Akademik Dürüstlük Ağı (ENAI; Çekya), Konstanz Üniversitesi (Almanya), Maribor Üniversitesi (Slovenya) ve Porto Üniversitesi (Portekiz).

Proje şunları amaçlamaktadır:

1) Uluslararası iyi uygulamalara dayalı olarak Avrupa ve ötesinde akademik dürüstlük politikalarına yönelik asgari standartlar için bir ölçüt oluşturmak (Proje Sonuçları 1);

2) Kanıta dayalı rehberlik ve eğitim materyalleri aracılığıyla akademik suistimalleri önlemek, caydırmak ve tespit etmek (Proje Sonuçları 2);

3) İnteraktif bir portal ve çevrimiçi ağ aracılığıyla farkındalık yaratmak ve akademik suistimal mağdurlarını desteklemek (Proje Sonuçları 3).

Üçüncü amaca ulaşmak için, akademisyenlerin ve araştırmacıların akademik dürüstlük, akademik suistimal ve şüpheli uygulamalarla ilgili algıları, deneyimleri ve destek ihtiyaçlarına yönelik çevrimiçi bir anket aracılığıyla kanıt toplanacaktır.

Bu çevrimiçi anketi yanıtlayarak projeye katılmanızı rica ediyoruz. Anket, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye), Porto Üniversitesi (Portekiz) ve ENAI (Çekya) araştırmacılarından oluşan uluslararası bir ekip tarafından geliştirilmiştir. Anketi cevaplamak için herhangi bir zaman sınırlaması yoktur, ancak yaklaşık 15 dakikanızı alacağı tahmin edilmektedir.

Bu anket AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (link) ile uyumludur. Katılımınız gönüllü ve anonimdir. Cevaplarınızın size kadar izlenmesi mümkün olmayacaktır. Herhangi bir sonuç olmaksızın istediğiniz zaman çekilmekte özgürsünüz. Katılımınız sizin için herhangi bir risk içermemektedir, ancak faydaları arasında akademik dürüstlük konusunda farkındalığın artırılması ve akademisyenler ve araştırmacılar arasında şüpheli uygulamaların ve akademik suistimalin önlenmesi yer almaktadır. Ayrıca, başkalarının dürüst olmayan davranışlarından etkilenen akademisyen ve araştırmacıların ihtiyaç duyduğu destek düzeyine ilişkin yeni kanıtlara katkıda bulunmuş olacaksınız.

Bu anket ENAI Etik ve Dürüstlük Danışma Çalışma Grubu (EIAWG) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Etik Kurulu (Koordinatör; link) tarafından onaylanmıştır

Question Title

* 1. Anketi başlatmak için lütfen aşağıdaki soruyu yanıtlayın:

 
17% of survey complete.

T