Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) ortaklığında yürütülen Go For Youth Projesinin araştırması başlıyor. 

Araştırma, Türkiye'de faaliyet gösteren gençlik örgütlerinin farklı alanlardaki durum tespitini ve ihtiyaçlarının analizini içeriyor. Çalışmaya, gençlik örgütleri doğrudan gençlerle çalışan ve gençlere yönelik çalışmalar yürüten dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kooperatif, sosyal girişim, platform ve inisiyatifleri katılabilir.
 
Araştırma GoFor üyesi olan ve olmayan bütün gençlik örgütlerinin katılımına açıktır. Sonuçlar örgütler özelinde değil, genel bir değerlendirme olarak raporlaştırılacak ve GoFor tarafından paylaşılacak. Bu raporun gençlik örgütlerinin ve çatı bir örgüt olan GoFor'un çalışmalarına zemin oluşturacak bilgiyi sağlaması, lobi ve savunuculuk faaliyetlerinde kullanılması hedefleniyor.

Gençlik örgütleri ile ilgili en doğruyu edinebilmek için anketin örgütte aktif olan kişiler tarafından doldurulmasını rica ediyoruz. 


İletişim: ela.evliyaoglu@go-for.org

Bu anket gençlik alanında çalışan örgütlere yöneliktir. Üniversite kulüpleri ve siyasi partilerin gençlik kolları-birimleri çalışmamıza dahil değildir. Anketi mümkün olduğunca eksiksiz doldurmanızı rica ediyoruz. Sorular arasında * işaretiyle başlayanlar zorunlu sorulardır.

Katkılarınız için teşekkürler. 

Question Title

* 1. Örgütünüzün adı (Lütfen kısaltma değil, tam adı belirtiniz. Raporlama için değil, tekrarları engellemek için soruyoruz)

Question Title

* 2. Örgütünüzün statüsü nedir?

Question Title

* 3. Örgütünüz gençlik alanında mı çalışıyor?

T