Question Title

* 1. Okul Numaranız

Question Title

* 2. Program yeterlilikleri

  Kesinlikle katılmıyorum. Katılmıyorum. Kısmen katılıyorum. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum.
1.Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahibim.
2.Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahibim.
3.Çağdaş birey ve meslek üyesinin olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahibim.
4.Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütürüm.
5.Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştiririm.
6.Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanırım.
7.Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yaparım.
8.Yönetsel rolüm doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izlerim.
9.Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alırım.
10.Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurarım.
11.Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştiririm.
12.Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurarım.
13.Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarıma ve topluma örnek olurum.

T