Değerli Öğrencimiz,

     Üniversitemiz hemşirelik bölümünün eğitim kalitesini yükseltmek ve sürekli iyileştirmek sizin değerli görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmanız sayesinde mümkün olacaktır. Sorulara vereceğiniz yanıtlar bölümümüzü geliştirmek ve iyileştirmeye yönelik değerlendirmeler dışında herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır.  Bölümümüz akreditasyon sürecine vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

                  Dr. Öğr. Üyesi Nihal SUNAL

                                                                                                                    Hemşirelik Bölüm Başkanı

Question Title

* 1. Okul Numaranız

Question Title

* 2. Adınız Soyadınız

Question Title

* 3. Doğum tarihiniz

Tarih/Saat

Question Title

* 4. Bölüme Giriş Yılınız

Question Title

* 5. Telefon numaranız

Question Title

* 6. E-posta adresiniz

Question Title

* 7. Annenizin eğitim düzeyi

Question Title

* 8. Annenizin mesleği

Question Title

* 9. Babanızın eğitim düzeyi

Question Title

* 10. Babanızın mesleği

Question Title

* 11. Kardeş Sayınız

Question Title

* 12. Mezun olduğunuz lise

Question Title

* 13. Sosyal güvenceniz var mı?

Question Title

* 14. Gelir düzeyiniz

Question Title

* 15. Hobileriniz

Question Title

* 16. Nerede kalıyorsunuz?

Question Title

* 17. Genel ağırlıklı not ortalamanız

Question Title

* 18. Bu akademik yıl içinde bilimsel toplantılara (kongre, konferans, seminer) katıldınız mı?

Question Title

* 19. Bu akademik yıl içinde bilimsel toplantılara katıldıysanız, katıldığınız bilimsel toplantıların isimlerini lütfen aşağıda belirtiniz

Question Title

* 20. Bu  akademik yıl içinde bilimsel çalışma yaptınız mı?

Question Title

* 21. Bu akademik yıl içinde bilimsel çalışma yaptıysanız, çalışma başlıklarını lütfen aşağıda belirtiniz

Question Title

* 22. Bu akademik yıl içinde sosyal sorumluluk projesine katıldınız mı?

Question Title

* 23. Bu akademik yıl içinde sosyal sorumluluk projesine katıldıysanız, isimlerini lütfen aşağıda belirtiniz

Question Title

* 24. Mesleki süreli bir yayın takip ediyor musunuz? 

Question Title

* 25. Mesleki süreli bir yayın takip ediyorsanız, yayın isimlerini lütfen aşağıda belirtiniz

Question Title

* 26. Mesleki derneklere üyeliğiniz var mı?

Question Title

* 27. Mesleki derneklere üyeliğiniz varsa, isimlerini lütfen aşağıda belirtiniz

Question Title

* 28. Bu akademik yıl içinde mesleki ya da kişisel gelişiminize yönelik kurslara katıldınız mı? 

Question Title

* 29. Bu akademik yıl içinde mesleki ya da kişisel gelişim kurslarına katıldıysanız, isimlerini lütfen aşağıda belirtiniz.

Question Title

* 30. Kaliteli ve güvenli bakım verme konusunda kendinizi 0-10 arasında değerlendiriniz

Question Title

* 31. Tıbbi hata yapma eğiliminiz konusunda kendinizi 0-10 arasında değerlendiriniz

Question Title

* 32. Klinik uygulama alanında ya da mesleki beceri laboratuvarındaki uygulamalar sırasında hiç tıbbi hata deneyiminiz oldu mu?   Varsa sayısını yazınız

Question Title

* 33. Klinik uygulama alanında ya da mesleki beceri laboratuvarındaki uygulamalar sırasında arkadaşlarınızı  tıbbi hata yaptığına şahit  oldunuz mu?   Varsa sayısını yazınız

Question Title

* 34. Deneyimlediğiniz ya da şahit olduğunuz tıbbi hata konuları nelerdir? Yazınız

T