Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası / Sakarya Chamber of Commerce And Industry

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, siz üyelerimizin memnuniyetini, beklentilerini ölçmek ve gelecekte sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla bir anket çalışması düzenlemiş bulunmaktayız.

Odamızın gelecek planlamasına katkı sağlayacak görüş ve önerileriniz için şimdiden teşekkür eder, işlerinizde başarılar dileriz.

Question Title

* 1. İşletmedeki Unvanınız

Question Title

* 2. İşletmenizin Türü

Question Title

* 3. Çalışan sayınıza uygun seçeneği işaretleyiniz

Question Title

* 4. İşletmenizin faaliyet alanı

Question Title

* 6. SATSO'nun Yetkinliklerine ilişkin memnuniyetinizi değerlendiriniz.

  1- Hiç memnun değilim 2- Memnun değilim 3- Kararsızım 4- Memnunum 5- Çok memnunum
 SATSO'nun; sunmuş olduğu hizmetlerde yenilikçi uygulamalarının olmasından
SATSO’nun; sunmuş olduğu hizmet ve çözümleri iyileştirmek için inovasyonu kullanmasından
SATSO’nun; sürdürülebilir şekilde değer sağlamak için hizmet ve çözümlerinde teknolojiyi kullanmasından
SATSO’nun Meclis Organının liderlik uygulama ve kararlarından
SATSO’nun Yönetim Kurulu Organının liderlik uygulama ve kararlarından
SATSO’nun Meslek Komiteleri Organının liderlik uygulama ve kararlarından
SATSO’nun yerel ve ulusal platformlarda üyelerini temsil gücünden
SATSO tarafından düzenlenen veya katılım gösterilen yurt dışı fuar, ülke tanıtım toplantıları, iş heyeti organizasyonları gibi uluslararası platformlarda temsil gücünden
SATSO'nun; üyelerinin ve ilin sorunları ile ilgili kamuoyu oluşturma konusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerden
SATSO'nun; kanaat önderliği yapabilme kabiliyetinden
SATSO'nun; alınan kararlar ve uygulamalarda etik davranmasından
SATSO'nun; sunduğu hizmetlerle üyelerine değer katıyor olmasından
SATSO tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinden ve ulusal konularda sorumlu davranmasından
SATSO'nun; kararları ve uygulamaları ile ilgili toplumu açık bir şekilde bilgilendirmesinden ve bilgi paylaşımından
SATSO'nun; alınan kararlar ve uygulamalarda adil ve tarafsız olmasından
SATSO'nun; taleplerinizi iletmede ulaşılabilir olmasından
SATSO'nun; çeşitli kanallar(Canlı Destek Hattı, Çağrı Merkezi, Web sitesi vb.) aracılığıyla ulaşılabiliyor olmasından
SATSO'nun; uygulama ve faaliyetleri ile kendi iş çevresinde örnek alınıyor olmasından

Question Title

* 7. SATSO Hizmetlerine ilişkin memnuniyetinizi değerlendiriniz.

  1-Hiç memnun değilim 2-Memnun değilim 3-Kararsızım 4-Memnunum 5-Çok memnunum
SATSO'nun; zamanında ve doğru belgelendirme hizmeti sağlamasından
SATSO'nun; Eğitim, seminer, konferans vb. etkinliklerinin faydalı ve etkili olmasından
SATSO'nun; Eğitim ve seminerlerinin üye ihtiyaçlarına yönelik olarak güncellenmesinden
SATSO'nun; hizmetleri ve üyelerinin taleplerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinden
SATSO'nun; Dış Ticaret kapasitenizi geliştirmeye yönelik katkısından
SATSO'nun; üye menfaatlerine yönelik aktif lobi faaliyetleri yürütmesinden
SATSO'nun; üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretme ve iş geliştirmeye yönelik katkısından
SATSO'nun; haberleşme araçlarını (Web Sitesi, SMS, E-Posta, Sosyal Medya, Ekonomi Dergisi) etkin kullanmasından
SATSO'nun; sunduğu hizmetlerde ve uygulamalarda teknolojiyi etkin kullanmasından, hizmetlerinin ve uygulamalarının sürdürülebilirliğinden 

Question Title

* 8. SATSO’ nun üyelerine sunduğu değerlerindeki ve yaklaşımlarındaki başarı derecesini değerlendiriniz. 

  1-Kesinlikle başarısız 2-Başarısız 3-Kararsızım 4-Başarılı 5-Çok başarılı
Üyelerinin ekonomik gelişimine katkıda bulunuyor olması
Üyelerinin ihtiyaç duyduğu hizmetlere hızlı ve kolay ulaşmasını sağlaması
Üyelerinin potansiyel ihtiyaçları ve gelişimleriyle uyumlu olarak hizmetlerini ve yapısını sürekli geliştirmesi
Üyeleri arasında işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmede yetkin olması
Üyelerinin sorunlarını çözme yönünden girişimlerde bulunması
Üyelerinin seslerini bölgesel ve ulusal düzeyde etkin duyurması
Üyelerinin beklenti ve memnuniyetlerini düzenli olarak ölçüyor olması
Üyeleri ile düzenli olarak bir araya geliyor ve üye ziyaretleri gerçekleştiriyor olması
Şehrin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmasında
SATSO'nun; uygulama ve faaliyetleri ile kendi iş çevresinde örnek alınıyor olmasında
SATSO'nun; sahip olduğu itibarda
SATSO markasının sosyal etki açısından değerinde
SATSO'nun; çevreye yönelik hassasiyetinde ve uygulamalarında
SATSO üyesi olmanın sağladığı ayrıcalıklarda
SATSO'nun; şehrin konu ve sorunlarına hakimiyetinde

Question Title

* 9. SATSO Uygulamalarından haberdar olma ve memnuniyet durumunuzu 1 ile 5 arasında değerlendiriniz.

  Haberim yok 1- Hiç memnun değilim 2- Memnum değilim 3- Kararsızım 4- Memnunum 5- Çok memnunum
Web sitemiz üzerinden gerçekleştirilen online işlemlerden
Meclis toplantılarının canlı olarak yayınlanmasından
Web sitemiz üzerinden ulaşılan Bilgi Bankası’ ndan
Web sitemiz üzerinden “Bize Ulaşın” uygulamasından
Borcu olmayan üyenin belgeleri (Oda kayıt/faaliyet belgesi) ücretsiz alabiliyor olmasından
SATSO Mobil (tablet ve cep telefonu) Uygulamasından
SATSO Akademi'den
Üyeye özel dış pazar araştırmalarından
Sosyal Medya hesaplarından
İhracat Destek Ofisi'nden
Tahkim ve Arabuluculuk Ofisi'nden
Marka ve Patent Bilgi ve Doküman Birimi’nden
Yabancı Stajyer Öğrenci Projesi'nden (UPEP)
Yeni OSB kuruluş girişimlerinden
Aidat ödemelerinin kredi kartı ile taksit imkanından

Question Title

* 10. SATSO'nun; sağlamış olduğu hizmetleri tavsiye eder misiniz?

Question Title

* 11. Size daha iyi hizmet verebilmek için veya gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlarınızı düşündüğünüzde; SATSO ne gibi geliştirmeler yapabilir ve hizmetler sağlayabilir?

Question Title

* 12. Genel memnuniyetiniz açısından SATSO’ yu değerlendirdiğinizde 0 ile 100 arasında puanlayınız

0 50 100
Temizle
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

T