ÇAKIL RES Faaliyet Dönemi Paydaş Geri Bildirim Formu - 2020

Güvenres Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Çakıl RES (Rüzgâr Enerji Santralı) projesi Bursa İlinin, Gemlik İlçesinde 31MWe/42MWm kurulu gücünde inşa edilmiş ve 2020 yılı Mayıs ayı itibariyle temiz, çevreci, yerli ve yenilenebilir enerji kaynağımız rüzgardan elektrik üretim faaliyetine başlayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Çakıl Rüzgâr Enerji Santralı’nda her biri 1.5MWe/2MWm gücünde 7 adet ve her biri 3MWe/4MWm gücünde 7 adet olmak üzere toplam 14 adet rüzgâr türbinin dikilmesiyle birlikte santralin toplam kurulu gücü Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun verdiği üretim lisansındaki 31.5MWe/42 MWm 'ye ulaşmıştır.

Çakıl RES’in bu kurulu gücüyle temiz, yerli ve yenilenebilir kaynaklarla, hiçbir kirletici emisyon ortaya çıkarmadan tamamen çevreyle dost şekilde yılda yaklaşık 107,270,000 kilovat saat elektrik üretimi gerçekleştirilerek ulusal elektrik iletim hattına verilmektedir. Kişi başına yıllık ortalama elektrik tüketiminin 3450 kilovatsaat civarında olduğu ülkemizde, Çakıl RES elektrik üretimiyle yaklaşık 35 bin kişinin senelik elektrik ihtiyacını karşılamakta ve bunu gerçekleştirirken hiçbir kirletici gaz (karbondioksit, azot, metan, vd.) emisyonu ortaya çıkarmadan sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Temiz, çevreci, yerli ve yenilenebilir enerji kaynağı rüzgâr enerjisinden elektrik üreten ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunan Çakıl Rüzgâr Enerji Santralı projesiyle alakalı paydaşların, yerel halkın bilgilendirilmesi, paydaşların görüş ve önerilerini almak ve sorularını inşaat dönemi öncesinde ve dikim/inşaat döneminde 2 kez paydaş katılım toplantıları düzenlenmiştir.
 
Çakıl RES ‘in tam kapasite devreye alınması salgın sürecinin devam ettiği 2020 yılı mayıs ayında gerçekleşmiştir. Ülke genelindeki salgın kısıtlamalarının devam etmesi ve bunun haricinde şirketimiz çalışanları ve etkilenebilecek paydaşların sağlığının ve bulaş riskinin elimine edilmesi amacıyla Paydaş Katılım Planı dahilinde tanımlanmış olan faaliyet dönemi paydaş katılım toplantısı düzenlenememiştir. Söz konusu dönemde çalışan sağlığının korunabilmesi amacıyla minimum temas ve bir araya gelme, arttırılmış hijyen önlemleri, gerekli durumlarda izolasyon uygulaması, önlemlerin izlenmesi ve uygulamaların yönetimsel kontrolü ile T.C. Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği diğer önlemler alınmış bulaş riskinin en düşük seviyede tutularak çalışan ve paydaş sağlığının korunması amaçlanmıştır.

2020 Ağustos ayının sonuna gelindiğinde COVID-19 salgın koşullarının halen azalmadan devam etmesi, ülke çapında salgın yayılım ve bulaş hızında herhangi bir azalma olmaması sebebiyle çalışanlarımızın, ailelerinin ve diğer tüm potansiyel proje paydaşlarının sağlığının öncelikli olarak korunması amacıyla Çakıl RES Paydaş Katılım Planı içinde de yer alan fiziksel Faaliyet Dönemi Paydaş Katılım Toplantısı düzenlenmesi koşullarda ciddi bir olumlu değişiklik olana kadar ertelenmiştir.

Bu kapsamda EBRD’nin 15 Nisan 2020 tarihinde yayınlamış olduğu Briefing Note-PR10’da belirtilen tavsiyeler de gözetilerek proje paydaşlarının görüşlerini veya sorularını almak ve yanıtlayabilmek için bu elektronik anket hazırlanmıştır. 
 
PROJE ÖZET BİLGİLERİNİ (TEKNİK OLMAYAN ÖZET) VE PAYDAŞ GÖRÜŞ BİLDİRİM MEKANİZMASINA DAİR BİLGİLER İÇEREN DOKÜMANLARA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ !  

Question Title

* 1. Çakıl RES Projesiyle ilgili soru ve görüşlerinizi aşağıdaki kısma ekleyerek bize iletebilirsiniz.

Question Title

* 2. İletişim Bilgileriniz (iletişim bilgilerinizi bizimle paylaşmanız konuyla ilgili size geri dönüş yapabilmemize imkan sağlayacaktır)

T